ARTIST-IN-RESIDENCE

DANSEARENA NORD

Thomas of Norway gjester Dansearena Nord som residenskunstner i perioden 12.oktober - 8.november for å arbeide med prosjektet Holding Position. Sorg er noe alle mennesker vil oppleve i løpet av livet. Tap av personer som står oss nære er også noe mange vil oppleve, men hva med de gangene vi må sette sorgen på vent? Alzheimer og demens er sykdom som i mange tilfeller skaper slike situasjoner. Vi blir vitne til at en person vi er glad i sakte men sikkert forsvinner, men fortsatt er tilstede fysisk. Holding Position utforsker tapsopplevelse, sorg og om når sorgen settes på vent. Premieren er planlagt i mai 2021 i Lofoten Kulturhus, Svolvær. 

 

Medvirkende

Thomas Voll (koreograf/danser)

Ellinor Staurbakk (danser)

Mette Myhr (dramaturg)

Tine Surel Lange (komponist)

Lucjan Golas (lys)

Følg prosessen med Holding Position her for oppdateringer

 

EN

 

Thomas of Norway will work at Dansearena nord as artist-in-residence between October 12th and November 08th to develop the next performance; Holding Position. Grief is something that most of us will experience throughout our lives. Loss of people we have close to us is something many will experience too, but what about those times when we have to put the grief on hold? Alzheimer's and dementia are diseases that in many cases creates such situations. You witness a person you love slowly but surely disappears, but is still present physically. Holding Position explores grief, loss, and when we put our grief on hold. The premiere will take place in May 2021 in Lofoten Kulturhus, Svolvær (NO).  

 

The artistic team

Thomas Voll (choreographer and dancer)

Ellinor Staurbakk (dancer)

Mette Myhr (dramaturg)

Tine Surel Lange (composer)

Lucjan Golas (lights)

Follow the process with Holding Position here for updates

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Twitter Ikon
  • Hvit Vimeo Ikon
  • Hvit Tumblr Ikon

DANCER. CHOREOGRAPHER.

COPYRIGHTS 2010 - 2020 - THOMAS OF NORWAY