WHEN BOYS CRY

 

 

When Boys Cry er en danseforestilling om når gutter er ofre for voldtekt, og er basert på min egen historie. Forestillingen ble første gang vist i april 2016 i Henningsvær på Trevarefabrikken. Siden da har etterspørselen etter forestillingen vært stor og har frem til nå vært vist i samarbeid med blant annet kirken, Lofoten kulturhus, Verdensdagen for psykisk helse, Den kulturelle skolesekken, Plattform Nord 2019 m.fl. Publikum tas med tilbake i tid til sekunder, dager og år etterpå. En ung gutts brutale historie formidles igjennom en voksen manns kropp. I november 2019 ble forestillingen vist som home edition for første gang. Home edition er et konsept hvor scenelys og teaterhus byttes ut med private hjem, mer hverdagslige omgivelser. Siden «premieren» i november 2019 i har forestillingen vært vist som home edition i Svergie og Norge - i samarbeid med flere privatpersoner og kulturmagasinet PLNTY.

Koreografi: Thomas of Norway

Dans: Thomas Voll

Lengde: 40 minutter 

Tekniske krav: Minimale / fleksible 

Produksjonsår: 2015-2016

Tilgjengelig periode: 2020 - 2021

 

Forestillingen fremføres uten innspilt lyd og egner seg best for intime visningssteder med publikum på nært hold. På grunn av forestillingens virkemidler anbefales den ikke for barn. 

 

 

 

 

EN

 

When Boys Cry is a dance performance about boys as victims of rape, and is based on my own story. The performance premiered in April 2016 in Henningsvær (Lofoten) at Trevarefabrikken.  Since the premiere, the demand for the performance has been great and been performed in collaboration with the church, Lofoten Kulturhus, Den kulturelle skolesekken, Platform Nord 2019 and more. The audience is brought back in time to seconds, days and years afterwards. A young boy's brutal story is told through the body of an adult man. In November 2019 the performance was shown as a home edition for the first time. Home edition is a concept where stage lights and theater houses are replaced with private homes, more everyday surroundings. Since the "premiere" in November 2019, When Boys Cry has been shown as home edition In Sweden and Norway - in collaboration with private individuals and Norwegian culture and art magazine PLNTY.

Choreographer: Thomas of Norway

Dancer: Thomas Voll

Length: 40 minutes

Technical demands: Minimal / flexible 

Year of production: 2015

Available: 2020 - 2021

The performance is conducted without recorded sound, and is suitable for intimate venues with the audience placed close to the stage/performance. 

Due to the performance nature and content, it is not recommended for children and individuals under the age of 16.

DOCUMENTATION / DOKUMENTASJON

Photo from the public premiere of When Boys Cry in 2016 / Foto fra premieren på When Boys Cry I 2016 (Photo/foto: Dagmara Wojtanowicz)

Video: as of now, there is no video of the performance due to the complexity of the works nature. A trailer will be produced in 2020 / På nåværende tidspunkt finnes det ingen video av forestillingen av hensyn til kompleksiteten av forestillingens natur. En trailer vil bli produsert I 2020. 

Omtale/review: Kulturmagasinet PLNTY

Med produsentstøtte fra Dansearena nord

With producer support from Dansearena nord

THOMAS

OF

NORWAY

THOMAS OF NORWAY VOLL - COPYRIGHTS © 2010 - 2020