top of page
Photo_promo_WhenBoysCry_001.jpeg

WHEN BOYS CRY

#TOGETHERAGAINSTRAPE

FOTO THOMAS OF NORWAY

 

When Boys Cry går rett på sak, og søker å belyse et av samfunnets kanskje største tabuer: voldtekt av gutter. When Boys Cry er en solo danseforestilling om når gutter er ofre for voldtekt, og om traumene, angsten og skammen som kommer i etterkant.

 

Som 12-åring ble jeg voldtatt, og forestillingen er basert på min egen historie. Den har siden premieren i april 2016 blitt vist både i og utenfor Norge, og er Thomas of Norways mest fremførte forestilling. Visningsarenaer inkluderer blant annet Nordland Teater / Vinterlys, Oslo Fri / SALT Art & Music, PrideArt Oslo, U:New Festival Warszawa og DanseFestival Barents. 

When Boys Cry omtales av kritikere som brutalt ærlig, og tar publikum med tilbake i tid til sekunder, dager og år etter voldtekten. Det er en sterk historie om en ung gutts fysiske og mentale kamp mot voldtektsmannens brutalitet, formidlet gjennom en voksen manns kropp. Forestillingen fremføres uten innspilt lyd, og danseren har munnen dekket med tape. Dette skaper et intenst kroppslig lydbilde i rommet, og utfordrer også danserens fysiske prestasjon.

 

På grunn av forestillingens virkemidler og natur anbefales den ikke for publikum under 16 år uten følge av en voksen. 

WhenBoysCry_2103.jpeg
Design uten navn-10.png

"En smertefull kraftfull prestasjon av de sjeldne" 

KRISTIAN RØDVAND / RANANO.NO

"Thomas of Norway sin forestilling When Boys Cry

må ha vært festivalens mest jævlige, brutale og urovekkende

forestilling. Det menes som en kompliment i denne sammenhengen.

Men komplimenter kommer til kort i beskrivelsen av en danseforestilling

som handler om selvopplevd overfallsvoldtekt" 

RANIA BROUD / SCENEKUNST.NO

TEAM

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Design uten navn-6.png

THOMAS VOLL

FOTO: THOMAS OF NORWAY

DANSER

DANCER

Holding position, Lucjan-0947_edited.jpg

LUCJAN GOLAS

FOTO LISE MARIE MATHISEN

LYSDESIGN & STAGE SETUP

LIGHT DESIGN & STAGE SETUP

Trailer

ENGLISH

When Boys Cry goes straight to the point, and seeks to shed light on one of society's perhaps biggest taboos: the rape of boys. When Boys Cry is a solo dance performance about when boys are victims of rape, and about the trauma, the anxiety and the shame that follows.

 

As a 12-year-old I was raped, and the performance is based on my own story. Since its premiere in April 2016, it has been shown both in Norway and abroad, and is Thomas of Norway's most performed work. Venues includes, among others, Nordland Teater / Vinterlys (NO), Oslo Fri / SALT Art & Music (NO), PrideArt Oslo (NO), U:New Festival Warsaw (PL) and DanseFestival Barents (NO). ​

 

When Boys Cry is described by critics as brutally honest, and takes the audience back in time to the seconds, days and years after the rape. It is a powerful story about a young boy's physical and mental struggle against the rapist's brutality, conveyed through the body of a grown man. The performance is performed without recorded sound, and the dancer's mouth is covered with tape. This creates an intense bodily soundscape in the room, and also challenges the dancer's physical performance.

 

Due to the nature of the performance, it is not recommended for audiences under the age of 16 unaccompanied by an adult.

English
bottom of page