Kopi av HP Facebook Header Normal-15.png
WhenBoysCry_2101.jpeg

#TOGETHERAGAINSTRAPE

ENGLISH

 

When Boys Cry is a dance performance about trauma, anxiety and shame. A story about when boys are victims of rape, based on my own story. It has since the premiere in the spring of 2016 been performed both in Norway and abroad, and is one of Thomas of Norway most performed works. Venues includes DanseFestival Barents (Hammerfest), Plattform Nord (Kristiansand), World Mental Health Day and Den kulturelle skolesekken (touring, selected regions in Northern Norway) to mention some.  In December (2021) When Boys Cry will be performed in the Polish capital of Warsaw at U:New Festival by Hoteloko Movements Maker and Dance Highways Europe. 

 

When Boys Cry is described by critics as brutally honest, and takes the audience back in time to seconds, days and years after the attack. A strong story about a young boy's fight against the perpetrator's brutal iron grip, told through an adult man's body years later. The performance is without located sound/music, and the dancer is performing with his mouth covered with duck-tape. This creates an intense sound image in the room, and also challenges the dancers physical performance. When Boys Cry is not recommended for an audience under the age of 16, without parental guiding.

 

Basic specifications & facts

 

 • Created in 2015/2016

 • Premiered in April 2016

 • Length: 45 minutes

 • No scenography 

 • 2 persons on tour

 • The performance is conducted without recorded sound, and is suitable for intimate venues with the audience placed close to the stage/performance

 • Due to the performance nature and content, it is not recommended for children and individuals under the age of 16.

 • For technical rider, full-length video and more information, please contact mail@thomasofnorway.com

 • Download a short technical presentation (PDF) here

 • Latest review (in Norwegian) from Scenekunst.no is available here 

When Boys Cry / Home Edition

In 2019, Thomas of Norway started exploring how choice of room and space affects this work. The tittle for this research and performance concept was named Home Edition. With Home Edition, traditional theaters and stage lights are replaced with everyday spaces: private homes. Home is where we are supposed to feel safe , and be able to relax. But what about those times when home feels like the most dangerous place to be? The premiere of Home Edition went off in Malmö (SE) in December 2019, and was performed in Oslo and Trøndelag during the first months of 2021. Due to the Covid-19 pandemic, this work was postponed. 

Choreographer / koreograf

THOMAS OF NORWAY

Concept / konsept

THOMAS OF NORWAY

Dancer / dancer

THOMAS VOLL

Available / tilgjengelig

2022 - 2023

premiere

2016

NORSK

 

When Boys Cry er en danseforestilling om traumer, angst og skam. En historie om når gutter er ofre for voldtekt, basert på min egen historie. Den har siden premieren våren 2016 vært vist både i og utenfor Norge, og er Thomas of Norway mest fremførte forestilling. Visningsarenaer inkluderer blant annet DanseFestival Barents (Hammerfest), Plattform Nord (Kristiansand), Verdensdagen for psykisk helse og Den kulturelle skolesekken (turné i deler av Nordland). I desember fremføres den i den polske hovedstaden Warsawa under festivalen U:New i regi av Hoteloko Movement Makers og Dance Highways Europe. 

 

 

 

When Boys Cry omtales av kritikere som brutalt ærlig og tar publikum med tilbake i tid til sekunder, dager og år etterpå. En sterk historie om en ung gutts kamp mot gjerningspersonens brutale jerngrep, formidlet igjennom en voksen manns kropp. Forestillingen fremføres uten innspilt lyd og danseren har munnen dekket med tape. Dette skaper et intenst lydbilde i rommet, og utfordrer også danserens fysiske prestasjon. When Boys Cry anbefales ikke for publikum under 16 år uten følge av en voksen. 

Spesifikasjoner & fakta

 

 • Produsert i 2015/2016

 • Premiere i April 2016

 • Lengde: 45 minutter

 • Ingen scenografi 

 • 2 personer på turné

 • Forestillingen fremføres uten innspilt lyd og egner seg best for intime visningssteder med publikum på samme flate som utøver

 • På grunn av forestillingens virkemidler anbefales den ikke for barn under 16 år 

 • For teknisk rider, video og mer informasjon, ta kontakt med Thomas of Norway på mail: mail@thomasofnorway.com

 • Last ned en kort, teknisk presentasjon her (PDF)

 • Siste kritikk, fra scenekunst.no (DanseFestival Barents) kan leses her

 

When Boys Cry / Home Edition

I 2019 startet Thomas of Norway å utforske hvordan valg av rom og omgivelser påvirker denne forestillingen. Tittelen på konseptet ble Home Edition. Tradisjonelle scener og scenerom byttes ut med mer hverdagslige omgivelser, som f.eks et privat hjem. Hjemme skal vi føle oss trygge og kunne slappe av. Men hva med når hjemme føles som det farligste stedet å være? Premieren på Home Edition fant sted i Malmö (SE) i desember 2019, og rakk å bli vist i private hjem i Oslo og Trøndelag i 2020 før arbeidet ble satt på pause. På grunn Covid-19 pandemien har dette vært satt på pause inntil videre. 

"Thomas of Norway sin forestilling When Boys Cry må ha vært festivalens mest jævlige, brutale og urovekkende forestilling. Det menes som en kompliment i denne sammenhengen. Men komplimenter kommer til kort i beskrivelsen av en danseforestilling som handler om selvopplevd overfallsvoldtekt" 

- Scenekunst.no 

«When Boys Cry forstyrrer deg langt inn i sjela, på en sånn måte som du vet du må tåle, men som er vondt. Vondt fordi det er sårbart og ekte. Samtidig satt jeg der i beundring over at det hele var iscenesatt og laget til en forestilling. En viktig, fin og vond forestilling om noe som også kan være en del av livet»

- Maiken Garder, produsent (Dansearena nord)

"Det er vanskelig å unnslippe en kalddusj av ytterst utsatthet når den skyller over deg i et rom som skal være det tryggeste å være i"

- Rina Eide Løvaasen, vertsskap Home Edition (Malmö) 2019

Video by Eivind H. Natvig - teaser / video collaboration project, When Boys Cry

Visit the gallery to see photo documentation of this performance

LATEST VENUES

U:New Festival / Dance Highways (PL)
Plattform nord 2019 (NO)
Den Kulturelle Skolesekken (NO)