top of page
Legg til en overskrift-4.png

THE HOME EDITION
#GETCLOSER

#GETCLOSER

FOTO THOMAS OF NORWAY

 

The Home Edition er en pågående kunstnerisk research, hvor Thomas of Norway utforsker egne produksjoner ute av det tradisjonelle scenerommet. Arbeidet er en del av Thomas of Norway fokus på en økt bærekraftig kunstpraksis og løper ut 2026.  

The Home Edition henvender seg til privatpersoner og inn i private hjem. Scenelys og dansematter byttes ut med mer hverdagslige omgivelser, i søken etter hva valg av rom gjør med prosjektene. Gjennom samtaler og dialog med et publikum og vertskap, bygges erfaring og kompetanse som vil bidra til å kunne legge en fremtidig utvikling av hvordan Thomas of Norways produksjoner vil kunne se ut i fremtiden. Både hva gjelder format, men også nedslagsfelt. 

 

The Home Edition er en del av Thomas of Norway strategi for de neste årene med fokus på økt bærekraft. Det innebærer blant annet å ikke bare produsere nye produksjoner, men utvikle, styrke og utforske potensialet i det repertoar som allerede finnes.

 

I 2019 ble en pilot rullet ut med forestillingen When Boys Cry, som ble testet i et privat hjem for aller første gang. Med et ønske om å utforske hva et annerledes og privat rom kunne tilføre forestillingen - både for verket og for publikum - har det som startet som en test vist seg gjennom praksis å bli tatt svært godt i mot av publikum, og å være et format som kler Thomas of Norways prosjekter godt. 

 

EN PILOT

 

Et hjem skal være et trygt sted, men vi vet at mange barn og voksne utsettes for vold og overgrep nettopp i sitt eget hjem. Når dansen, som formidler traumene, angsten og skammen etter en voldtekt, utspiller seg med noens hjem som scene, erfares det at ubehaget forsterkes. Samtidig bidrar det til en unik ramme og mer nærhet til publikum. Budskapet når publikum uten det filteret som et tradisjonelt scenerom kan skape. Forestillingen fremføres uten innspilt lyd og behøver ikke teknisk utstyr som scenelys eller lignende for å kunne gjennomføres. Denne versjonen ble første gang testet i Malmö i 2019, og har siden blitt utforsket mange steder i Norge og Sverige, fra nord til sør. The Home Edition har blitt svært godt mottatt av både publikum og vertskap på sin reise. I perioden 2024-2026 vil også andre produksjoner i Thomas of Norway repertoar bli utforsket gjennom The Home Edition. 

OPEN CALL 

I perioden 1. mai - 30. september 2022 ble fem forestillinger sendt rundt i Nordland og Troms og Finnmark. Gjennom en open call kunne privatpersoner få forestillingen gratis hjem til seg, og vertskapet fikk selv bestemme hvem publikum skulle være. Etter forestillingen ble det gjennomført gode samtaler, både omkring tematikk, format og publikums opplevelse. Turneen i 2022 ble støttet av Nordland fylkeskommune, Forum for Nordnorske Dansekunstnere og Scenekunst LOVE. Prosjektet ble så godt mottatt at Thomas of Norway nå jobber for å kunne utlyse nye fem forestillinger i 2024. Følg med på denne siden, i sosiale medier, eller abonner på nyhetsbreve68°N for kommende utlysninger.  

 

14.png
3.png

"DET DU GJØR ER MER VERDIFULLT ENN NOEN KAN TENKE SEG.

DU BIDRAR MED EN MEGET VIKTIG STEMME I KAMPEN MOT OVERGREP MED DIN FORESTILLING. DEN BURDE VÆRT

PENSUM BÅDE I UNGDOMS- OG VIDEREGÅENDE SKOLE"

 

SIV-HILDE LILLEHAUG, VERTSKAP

"SÅ STERKT, SÅ SÅRT, SÅ NÆRT.

Å FÅ OPPLEVE DETTE PÅ NÆRT HOLD HAR GJORT

ET EVIG OG UUTSLETTELIG INNTRYKK"

 

EVA-METTE LUNDAHL, VERTSKAP 

"MAN BLIR TOM FOR ORD... FY FAEN HVOR TØFF HAN ER SOM EIER HISTORIEN, SOM GJENOPPLEVER DEN. EN UNIK FORESTILLING SOM HOLDER EN NERVE OG PULS DET ER VANSKELIG Å BESKRIVE. SÅRBAR OG STERK PÅ SAMME TID"

 

​ANNE-MARIT FJELLSETH MOE, PUBLIKUM 

 

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

THOMAS OF NORWAY

DANSER 

DANCER

THOMAS VOLL

UTVIKLINGSPERIODE 

YEAR OF DEVELOPMENT

2019-2026

FØRSTE GANG GJENNOMFØRT

FIRST TEST PERFORMANCE

DESEMBER 2019

PÅ TURNÈ I 2022 MED STØTTE FRA 

ON TOUR WITH SUPPORT FROM

FNND

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

SCENEKUNST LOVE

 

 

THE HOME EDITION HAR BESØKT

THE HOME EDITION HAVE VISITED

BODØ, NO

HENNINGSVÆR, NO

KABELVÅG, NO

KRAGERØ, NO

MALMÖ, SE

OSLO, NO

RENNEBU, NO

STJØRDAL, NO

TJØTTA, NO

TROMSØ, NO

Trailer
bottom of page