top of page
THEN_2.png

THEN, YOU LEFT

#STORIESABOUTGRIEF

FOTO ØYSTEIN VOLL

 

Med utgangspunkt i pårørende og etterlattes opplevelser med sykdom, død og sorg, tar Then, You Left publikum med inn i et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass. Then, You Left er en estetisk, lydlig og ettertenksom forestilling om tapsopplevelser i nære relasjoner.   

 

Forestillingen er bygget på intervjuer med voksne barn av en person som var demenssyk de siste årene av livet. Forestillingens lydbilde består i sin helhet av en bearbeidelse av intervjuene, og er utviklet av komponist og lydkunstner Tine Surel Lange, i samarbeid med Thomas of Norway. 

 

Koreografien tar også utgangspunkt i intervjuene, og utforsker følgene av sykdommen både for den som er syk, og for de pårørende. Inspirasjonen til forestillingen kommer fra erfaringer med demens i egen familie. 

 

Then, You Left er en soloversjon av duetten Holding Position, som hadde premiere i 2021 og ble produsert med støtte fra Davvi - Senter for scenekunst, Figurteatret i Nordland, Hurtigrutens Hus, Kulturrådet, Nordland fylkeskommune, Vågan kommune og Øksnes kommune. Holding Position ble co-produsert av Lofoten kulturhus. 

Takk til Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll og Øystein Voll.

Then, You Left hadde premiere 27.april 2023 under Vårscenefest i Tromsø.

 

IMG_5309_edited.png

"Du formidler med ditt presise dansespråk, i koreografi og kroppsbeherskelse, alt det vi ikke har verbale ord for. En formsterk komposisjon som underbygget fortvilelsen over det kjente som går i oppløsning og fragmenteres og forvrenges og opplevelsen av å sitte fast i vonde mønstre"

HEIDI SKJERVE / PUBLIKUM

"...Utan ord fekk eg innsyn i forvirringa, hjelpeløysa og vonbrotet hos eit menneske ramma av demens. Sluttscena, på kne med ansiktet fredfullt vendt mot alteret, så rørande vakkert, så fullt av von. Ord kunne ikkje formidla dette betre. Svimmel av inntrykk gjekk eg klokare heim"

RANDI OLISE HOEL / PUBLIKUM

TEAM

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Design uten navn-6.png

THOMAS VOLL

FOTO ØYSTEIN VOLL

DANSER

DANCER

Holding position, Lucjan-0947_edited.jpg

LUCJAN GOLAS

FOTO LISE MARIE MATHISEN

LYSDESIGN & STAGE SETUP

LIGHT DESIGN & STAGE SETUP

Design uten navn-16.png

FOTO ØYSTEIN VOLL

MEDSKAPENDE DANSEKUNSTNER

CO-CREATING DANCER

Legg til en overskrift-7.png

FOTO: TINE SUREL LANGE

KOMPONIST

COMPOSER

Holding position, backstage-0925.jpg

METTE MYHR

FOTO LISE MARIE MATHISEN

DRAMATURG

DRAMATURG

PRODUKSJONSÅR 

2022/2023

PREMIERE 

27.APRIL 2023

STØTTET AV 

KULTURFABRIKKEN SORTLAND

TIDLIGERE SPILLESTEDER

VÅRSCENEFEST, NO

RENNEBU KIRKE - RENNEBU, NO

Trailer

ENGLISH

 

Based on relatives experiences with illness, death and grief, Then, You Left seeks to take the audience into a poetic landscape where bodily experiences and reflections take place. Then, You Left is an aesthetic and thoughtful performance about loss in close relationships.

 

The performance is based on interviews with adult children of a person who suffered from Dementia in the last years of life. The performance's soundtrack consists entirely of a processing of the interviews, and has been designed by composer and sound artist Tine Surel Lange, in collaboration with Thomas of Norway. The choreography also takes the interviews as a point of departure, and explores the consequences of the disease both for the person who is ill, and for the relatives. The inspiration for the performance comes from experiences with Dementia in my own family. 

 

Then, You Left is a solo version of the duet Holding Position, which premiered in 2021 and was produced with support from Davvi - Center for Performing Arts, Figurteatret i Nordland, Hurtigrutens Hus, Art Council Norway, Nordland county municipality, Vågan municipality and Øksnes municipality. Holding Position was co-produced by Lofoten Kulturhus (Svolvær). ​

Then, You Left premiered on April 27, 2023, at Vårscenefest in Tromsø, Norway.

 

English
bottom of page