top of page
IMG_5300.jpg

THEN, YOU LEFT
#STORIESABOUTGRIEF
- PREMIERE 27.APRIL -

#STORIESABOUTGRIEF

FOTO ØYSTEIN VOLL

 

Med utgangspunkt i pårørende og etterlattes opplevelser med sykdom, død og sorg, tar Then, You Left publikum med inn i et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass. Then, You Left er en estetisk, lydlig og ettertenksom forestilling om tapsopplevelser i nære relasjoner.   

 

Forestillingen er bygget på intervjuer med voksne barn av en person som var demenssyk de siste årene av livet. Forestillingens lydbilde består i sin helhet av en bearbeidelse av intervjuene, og er utviklet av komponist og lydkunstner Tine Surel Lange, i samarbeid med Thomas of Norway. 

 

Koreografien tar også utgangspunkt i intervjuene, og utforsker følgene av sykdommen både for den som er syk, og for de pårørende. Inspirasjonen til forestillingen kommer fra erfaringer med demens i egen familie. I over fire år opplevde vi å gradvis miste personen, og små episoder med sorg vokste etter hvert til et større lappeteppe. Dette ble en felles sorg for familien, men var også så privat at vi ikke klarte å snakke om den, før etter at personen var død. Å være i sorg kan manifestere seg fysisk i kroppen, og kan nesten oppleves som en sykdom i seg selv.

 

Then, You Left er en soloversjon av duetten Holding Position, som hadde premiere i 2021 og ble produsert med støtte fra Davvi - Senter for scenekunst, Figurteatret i Nordland, Hurtigrutens Hus, Kulturrådet, Nordland fylkeskommune, Vågan kommune og Øksnes kommune. Holding Position ble co-produsert av Lofoten kulturhus. 

Takk til Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll og Øystein Voll.

Then, You Left har premiere 27.april under Vårscenefest i Tromsø.

 

IMG_5332.jpg

TEAM

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Thomas of Norway, Portrait, 2021_edited.jpg

THOMAS VOLL

FOTO ØYSTEIN VOLL

DANSER

DANCER

Holding position, Lucjan-0947_edited.jpg

LUCJAN GOLAS

FOTO LISE MARIE MATHISEN

LYSDESIGN & STAGE SETUP

LIGHT DESIGN & STAGE SETUP

Design uten navn-16.png

FOTO ØYSTEIN VOLL

MEDSKAPENDE DANSEKUNSTNER

CO-CREATING DANCER

HP_Residens_01.JPG

FOTO ØYSTEIN VOLL

KOMPONIST

COMPOSER

Holding position, backstage-0925.jpg

METTE MYHR

FOTO LISE MARIE MATHISEN

DRAMATURG

DRAMATURG

PRODUKSJONSÅR 

YEAR OF PRODUCTION

2019/2023

PREMIERE 

PREMIERE

27.APRIL 2023

STØTTET AV 

SUPPORT BY

KULTURFABRIKKEN SORTLAND

ENGLISH

 

 Based on relatives experiences with illness, death and grief, Then, You Left seeks to take the audience into a poetic landscape where bodily experiences and reflections take place. Then, You Left is an aesthetic and thoughtful performance about loss in close relationships.

 

The performance is based on interviews with adult children of a person who suffered from Dementia in the last years of life. The performance's soundtrack consists entirely of a processing of the interviews, and has been designed by composer and sound artist Tine Surel Lange, in collaboration with Thomas of Norway. The choreography also takes the interviews as a point of departure, and explores the consequences of the disease both for the person who is ill, and for the relatives. The inspiration for the performance comes from experiences with Dementia in my own family. For over four years we experienced gradually losing a person, and small episodes of grief gradually grew into a larger patchwork. This became a common grief for the family, but was also so private that we were unable to talk about it until after the person had passed. Being in grief can manifest itself physically in the body, and can almost be experienced as an illness in itself.

 

Then, You Left is a solo version of the duet Holding Position, which premiered in 2021 and was produced with support from Davvi - Center for Performing Arts, Figurteatret i Nordland, Hurtigrutens Hus, Art Council Norway, Nordland county municipality, Vågan municipality and Øksnes municipality. Holding Position was co-produced by Lofoten Kulturhus (Svolvær). ​

Then, You Left will premiere on April 27 during Vårscenefest in Tromsø, Norway. 

 

 

English
bottom of page