top of page

THEN, YOU LEFT

Med utgangspunkt i pårørende og etterlattes opplevelser med sykdom, død og sorg, tar Thomas of Norway publikum med inn i et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass. Then, You Left er en estetisk, lydlig og ettertenksom solo hvor Thomas of Norway har utforsket tapsopplevelser i nære relasjoner. 

IMG_5309_edited_edited.png
IMG_5295_edited.png
IMG_5332_edited.jpg
IMG_5261.jpg

Alle foto/all photos: Øystein Voll

#STORIESABOUTGRIEF

Forestillingen er bygget på intervjuer med voksne barn av en person som var demenssyk de siste årene av livet. Forestillingens lydbilde består i sin helhet av en bearbeidelse av intervjuene, og er utviklet av komponist og lydkunstner Tine Surel Lange i samarbeid med Thomas of Norway. Koreografien springer ut ifra intervjuene og utforsker indirekte følgene av sykdommen, både for den som er syk og for den pårørende. 

Then, You Left er en soloversjon av duetten Holding Position, som hadde premiere i 2021 og ble produsert med støtte fra Davvi - Senter for scenekunst, Figurteatret i Nordland, Hurtigrutens Hus, Kulturrådet, Nordland fylkeskommune, Vågan kommune og Øksnes kommune. Holding Position ble co-produsert av Lofoten kulturhus. 

Then, You Left hadde premiere 27.april 2023 under Vårscenefest i Tromsø.

Produksjonsår

2022-2023

Lengde

Spillesteder

Rennebu Kirke (NO)

Vårscenefest (NO)

Forestilling: 45 minutter

Produsert med støtte fra

Davvi - Senter for scenekunst *

Figurteatret i Nordland *

Hurtigrutens Hus *

Kulturfabrikken Sortland

Kulturrådet *

Lofoten kulturhus *

Nordland Fylkeskommune *

Vågan Kommune *

Øksnes Kommune *

*Gjennom støtten til Holding Position

_edited.jpg

"Du formidler med ditt presise dansespråk, i koreografi og kroppsbeherskelse, alt det vi ikke har verbale ord for. En formsterk komposisjon som underbygget fortvilelsen over det kjente som går i oppløsning og fragmenteres og forvrenges og opplevelsen av å sitte fast i vonde mønstre"

 

  • Heidi Skjerve / Kunstner

"...Utan ord fekk eg innsyn i forvirringa, hjelpeløysa og vonbrotet hos eit menneske ramma av demens. Sluttscena, på kne med ansiktet fredfullt vendt mot alteret, så rørande vakkert, så fullt av von. Ord kunne ikkje formidla dette betre. 

Svimmel av inntrykk gjekk eg klokare heim"

 

  • Randi Olise Hoel / Publikum

TEAM & MEDSKAPERE

English

#STORIESABOUTGRIEF

Based on experiences with illness, death and grief, Thomas of Norway takes the audience into a poetic landscape where bodily experiences and reflections take place. Then, You Left is an aesthetically, sonorous and thoughtful performance about experiences of loss in close relationships.

The performance is based on interviews with adult children of a person who suffered from Dementia in the last years of her life. The performance's soundtrack consists entirely of a processing of the interviews, and has been developed by composer and sound artist Tine Surel Lange in collaboration with Thomas of Norway. ​ The choreography also takes the interviews as a point of departure, and explores the consequences of the disease both for the person who is ill, and for the relatives. 

 

Then, You Left is a solo version of the duet Holding Position, which premiered in 2021 and was produced with support from Davvi - Center for Performing Arts, Figurteatret i Nordland, Hurtigrutens Hus, Art Council Norway, Nordland county municipality, Vågan municipality and Øksnes municipality. Holding Position was co-produced by Lofoten Kulturhus (Svolvær). ​ 

Then, You Left premiered on April 27, 2023, at Vårscenefest in Tromsø, Norway.

bottom of page