Kopi av HP Facebook Header Normal-16.png
97C64F9F-B208-4569-90D4-F1EDD6357D90.jpeg

#STORIESABOUTGRIEF

ENGLISH

 

Based on real people's experiences of grief and loss, Holding Position explores a poetic landscape where bodily experiences and reflections are given space. Holding Position is an aesthetic, soundly and beautiful duet about close relationships, and when close relationships gradually cease. 

The works material is based on interviews with relatives who all have one thing in common: they have lost someone with dementia. The interviews creates 100% of the soundscape in the performance, which has been developed by composer and sound artist Tine Surel Lange in collaboration with Thomas of Norway. The choreography has developed in dialogue with the words and their mood, and reflects on different stages in a mourning process. 

The inspiration for the project comes from personal experiences with dementia and Alzheimer's in the family. A common grief, but also so private that we did not talk about it. Not until after the person had passed away. Why is it like that? Why is grief so private? For more than four years we experienced the gradual loss of someone, and it was from time to time smaller sorrows that turned into a larger picture of grief. At the same time, we knew with certainty that the person was going to die. This affected our lives greatly and in several areas. Today, 100,000 * people in Norway have dementia, and the number will probably double in the next twenty years. Over 400,000 * are close relatives of someone with dementia. 

 

* source: National Association for Public Health

Basic specifications & facts

 • Created in 2021

 • Premiered in September 2021

 • Length: 45 minutes

 • No scenography 

 • Moderate light rig

 • 3 persons on tour

 • Suitable for larger venues with audience seated on the same surface as the stage. 

 • Suitable for more traditional theater layout

 

Thanks to: Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll, Linda Birkedal, Susanne Næss Nielsen and Thomas Schaupp.

 

Holding Position was made possible with generous support from the Art Council Norway / Norsk kulturfond, Dansearena nord, Lofoten kulturhus, Nordland county municipality, Figurteateret in Nordland, Hurtigrutens Hus - Vesterålen kulturhus, Øksnes municipality and Vågan municipality.

 

NORSK

 

Med utgangspunkt i ekte menneskers erfaringer omkring sorg og tapsopplevelser, utforsker Holding Position et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass. Holding Position er en estetisk, lydlig og vakker duett om nære relasjoner, og når nære relasjoner gradvis opphører. 

Materialet er bygget på intervjuer med pårørende som alle har én ting til felles: de har mistet noen med demens. Intervjuene utgjør 100% av lydbildet i forestillingen, som er utviklet av komponist og lydkunstner Tine Surel Lange i samarbeid med Thomas of Norway. Koreografien har utviklet seg i dialog med ordene og deres stemning, og reflekterer over ulike stadier i en sorgprosess. 

Inspirasjonen til prosjektet kommer fra egne erfaringer og opplevelser med demens og Alzheimer i familien. En felles sorg, men også så privat at man ikke snakket om den. Ikke før etter at personen hadde gått bort. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er sorg så privat? I over fire år opplevde vi å gradvis miste noen, og det var med jevne mellomrom små sorger som ble til et større lappeteppe. Hele tiden med den visshet om at personen kom til å dø. Dette påvirket livene våre i stor grad og på flere områder. I dag har 100.000* mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Over 400.000* er nær pårørende til en med demens.

*kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen

 

Spesifikasjoner og fakta

 • Produsert i 2021

 • Premiere September 2021

 • Lengde: 45 minutter

 • Ingen scenografi

 • Moderat lysrigg 

 • 3 personer på turné

 • Best egnet for større scenerom med mulighet for å plassere publikum og dansere på samme flate

 • Kan tilpasses et tradisjonelt oppsett med scene og sal

 

 

Takk til Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll, Linda Birkedal, Susanne Næss Nielsen og Thomas Schaupp.

 

Holding Position ble gjort mulig med generøs støtte fra Norsk kulturråd, Norsk Kulturfond, Dansearena nord, Lofoten kulturhus, Nordland fylkeskommune, Figurteateret i Nordland, Hurtigrutens Hus - Vesterålen kulturhus, Øksnes kommune og Vågan kommune. 

Choreographer / koreograf

THOMAS OF NORWAY

B496AD16-13ED-4BC4-9B7F-82F786E1FB30_edi

Dancer / danser

ELLINOR STAURBAKK

kulturraadet_sort_stor.png

Dancer / danser

THOMAS VOLL

Composer / komponist

TINE SUREL LANGE

195414245_3005895299656832_9120627309787

Dramaturg / dramaturg

METTE MYHR

8142C164-4E79-4FCA-B6DF-6342823A2430_1_2

Light design / lysdesign

LUCJAN GOLAS

vågan-kommune-2.png
dansearneanord_logo_diagonal_positiv.png
Unknown.png
1560850451353884_site164a_edited.png
logo_edited_edited.png
kommunelogo.png

LATEST VENUES