top of page
HP_Promo2.jpg

HOLDING POSITION

#STORIESABOUTGRIEF

FOTO ØYSTEIN VOLL

 

Med utgangspunkt i pårørende og etterlattes opplevelser med sykdom, død og sorg, tar Holding Position publikum med inn i et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass. Holding Position er en estetisk vakker, lydlig og ettertenksom forestilling om tapsopplevelser i nære relasjoner.   

Forestillingen er bygget på intervjuer med voksne barn av en person som var demenssyk de siste årene av livet. Forestillingens lydbilde består i sin helhet av en bearbeidelse av intervjuene, og er utviklet av komponist og lydkunstner Tine Surel Lange, i samarbeid med Thomas of Norway. 

 ​

Koreografien tar også utgangspunkt i intervjuene, og utforsker følgene av sykdommen både for den som er syk, og for de pårørende. Inspirasjonen til forestillingen kommer fra erfaringer med demens i egen familie. Å være i sorg kan manifestere seg fysisk i kroppen, og kan nesten oppleves som en sykdom i seg selv.

Takk til Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll og Øystein Voll. 

 

HoldingPosition2021-2-2.jpg

TEAM

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Design uten navn-6.png

THOMAS VOLL

FOTO ØYSTEIN VOLL

DANSER

DANCER

Holding position, Lucjan-0947_edited.jpg

LUCJAN GOLAS

FOTO LISE MARIE MATHISEN

LYSDESIGN & STAGE SETUP

LIGHT DESIGN & STAGE SETUP

Design uten navn-15.png

LOFOTEN KULTURHUS

CO-PRODUSENT

CO-PRODUCER

Design uten navn-16.png

FOTO ØYSTEIN VOLL

DANCER

DANSER

Legg til en overskrift-7.png

FOTO: TINE SUREL LANGE

KOMPONIST

COMPOSER

Holding position, backstage-0925.jpg

METTE MYHR

FOTO LISE MARIE MATHISEN

DRAMATURG

DRAMATURG

ENGLISH 

Based on relatives experiences with illness, death and grief, Holding Position takes the audience into a poetic landscape where bodily experiences and reflections take place. Holding Position is an aesthetically beautiful, sonorous and thoughtful performance about experiences of loss in close relationships. ​ The performance is based on interviews with adult children of a person who suffered from Dementia in the last years of her life. The performance's soundtrack consists entirely of a processing of the interviews, and has been developed by composer and sound artist Tine Surel Lange in collaboration with Thomas of Norway. ​

 

The choreography also takes the interviews as a point of departure, and explores the consequences of the disease both for the person who is ill, and for the person suffering Dementia. The inspiration for the performance comes from experiences with Dementia in my own family. Being in grief can manifest itself very physically in our bodies, and can almost be experienced as an illness in itself. ​

 

Thanks to Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll and Øystein Voll.

 

English
bottom of page