top of page
Holding position, utvalg-2-9.jpg

HOLDING POSITION
#STORIESABOUTGRIEF

#STORIESABOUTGRIEF

FOTO LISE MARIE MATHISEN 

 

Med utgangspunkt i pårørende og etterlattes opplevelser med sykdom, død og sorg, tar Holding Position publikum med inn i et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass. Holding Position er en estetisk vakker, lydlig og ettertenksom forestilling om tapsopplevelser i nære relasjoner.   

Forestillingen er bygget på intervjuer med voksne barn av en person som var demenssyk de siste årene av livet. Forestillingens lydbilde består i sin helhet av en bearbeidelse av intervjuene, og er utviklet av komponist og lydkunstner Tine Surel Lange, i samarbeid med Thomas of Norway. 

 ​

Koreografien tar også utgangspunkt i intervjuene, og utforsker følgene av sykdommen både for den som er syk, og for de pårørende. Inspirasjonen til forestillingen kommer fra erfaringer med demens i egen familie. I over fire år opplevde vi å gradvis miste personen, og små episoder med sorg vokste etter hvert til et større lappeteppe. Dette ble en felles sorg for familien, men var også så privat at vi ikke klarte å snakke om den, før etter at personen var død. Å være i sorg kan manifestere seg fysisk i kroppen, og kan nesten oppleves som en sykdom i seg selv.

Takk til Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll og Øystein Voll. 

 

Holding position, utvalg-2-8.jpg

 

KOREOGRAFI, KONSEPT OG REGI

THOMAS OF NORWAY

DANSERE

THOMAS VOLL & ELLINOR STAURBAKK

LYSDESIGNER 

LUCJAN GOLAS

KOMPONIST

TINE SUREL LANGE

DRAMATURG

METTE MYHR

PRODUKSJONSÅR

2020/2021

PREMIERE

SEPTEMBER 2021

CO-PRODUSENT 

LOFOTEN KULTURHUS

PRODUSERT MED STØTTE FRA

DAVVI - SENTER FOR SCENEKUNST

FIGURTEATRET I NORDLAND

HURTIGRUTENS HUS

KULTURRÅDET

LOFOTEN KULTURHUS

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

VÅGAN KOMMUNE

ØKSNES KOMMUNE

 

TIDLIGERE SPILLESTEDER

DANSEFESTIVAL BARENTS

HURTIGRUTENS HUS, STOKMARKNES

LOFOTEN KULTURHUS, SVOLVÆR

ENGLISH SUMMARY

Based on relatives experiences with illness, death and grief, Holding Position takes the audience into a poetic landscape where bodily experiences and reflections take place. Holding Position is an aesthetically beautiful, sonorous and thoughtful performance about experiences of loss in close relationships. ​ The performance is based on interviews with adult children of a person who suffered from Dementia in the last years of her life. The performance's soundtrack consists entirely of a processing of the interviews, and has been developed by composer and sound artist Tine Surel Lange in collaboration with Thomas of Norway. ​

 

The choreography also takes the interviews as a point of departure, and explores the consequences of the disease both for the person who is ill, and for the person suffering Dementia. The inspiration for the performance comes from experiences with Dementia in my own family. For over four years we experienced gradually losing a person, and small episodes of grief gradually grew into a larger patchwork. This became a common grief for our family, but was also so private that we were unable to talk about it, until after the person was gone. Being in grief can manifest itself very physically in our bodies, and can almost be experienced as an illness in itself. ​

 

Thanks to Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll and Øystein Voll.

English
bottom of page