HOLDING POSITION 

 

Sorg er noe alle mennesker vil oppleve i løpet av livet. Tap av personer som står oss nære er også noe mange vil oppleve, men hva med de gangene vi må sette sorgen over tap på pause? Alzheimer er en sykdom som i mange tilfeller skaper en slik situasjon. Pårørende setter sorgen på pause. Vi blir vitne til at en person vi er glad i sakte men sikkert forsvinner, men fortsatt er tilstede fysisk. Holding Position handler om tap, sorg og om når sorgen settes på vent. 

Koreografi Thomas of Norway

Danser Thomas Voll

Komponist Tine Surel Lange

Dramaturg Mette Myhr

Planlagt premiere: Svolvær, Mai 2021

Residenskunstner hos Dansearena nord, oktober 2020.

Mer informasjon om prosjektet kommer. Bekreftet scene for premiere: Lofoten kulturhus, Svolvær (NO) 

 

 

 

 

EN

Grief is something that all people will experience throughout their lives. Loss of people we have close to us is something many will experience, but what about those times when we have to put the grief on hold? Alzheimer's is a disease that in many cases creates such a situation. Relatives puts their grief on pause. You witness a person you love slowly but surely disappears, but is still present physically. Holding Position is the title of Thomas of Norway upcoming work and its about loss, grief and when grief is put on hold. 

Choreography Thomas of Norway

Dancer Thomas Voll

Composer Tine Surel Lange

Dramaturg Mette Myhr

Planned premiere: Svolvær, May 2021

Artist-in-residence at Dansearena nord, October 2020. 

More information about the progress of the work will be published. Confirmed venue for the premiere: Lofoten kulturhus, Svolvær (NO) 

THOMAS

OF

NORWAY

THOMAS OF NORWAY VOLL - COPYRIGHTS © 2010 - 2020