HOLDING POSITION

Design uten navn-66.png

ENGLISH

 

Based on real people's stories of illness and loss experiences, Holding Position explores a poetic landscape where bodily experiences and reflections are given space. Holding Position is an aesthetic, soundly and thoughtful performance about illness, close relationships and loss.

The material is based on interviews with relatives who all have one thing in common: they have lost someone with dementia. The interviews make up 100% of the soundscape in the performance, which is developed by composer and sound artist Tine Surel Lange in collaboration with Thomas of Norway.

 

The choreography springs from the interviews and explores illness in the form of the sick, but also how grief can be experienced as an illness for the mourning part. The inspiration for the project comes from own experiences with Dementia in the family. A common grief within the family, but also so personal that we did not talk about it. Not until after the person had passed away. For over four years we experienced the gradual loss of someone, and it was from time to time smaller sorrows that turned into a larger picture. All the while with the certainty that the person was going to die.

 

Today, 100,000 * people in Norway have dementia, and the number will probably double in the next twenty years. Over 400,000 * are close relatives of someone with dementia.

 

* source: National Association for Public Health

Basic specifications & facts

 • Created in 2021

 • Premiered in September 2021

 • Length: 45 minutes

 • No scenography 

 • Moderate light rig

 • 2/3 persons on tour*

 • Suitable for larger venues with audience seated on the same surface as the stage. 

 • Suitable for more traditional theater layout

 • Can be performed as a solo or duet*

 

Thanks to: Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll, Linda Birkedal, Susanne Næss Nielsen and Thomas Schaupp.

 

Holding Position was made possible with generous support from the Art Council Norway / Norsk kulturfond, Dansearena nord, Lofoten kulturhus, Nordland county municipality, Figurteateret in Nordland, Hurtigrutens Hus - Vesterålen kulturhus, Øksnes municipality and Vågan municipality.

Logo 2021, hvit.png

Choreographer / koreograf

THOMAS OF NORWAY

195414245_3005895299656832_9120627309787

NORSK

 

Med utgangspunkt i ekte menneskers historier med sykdom og tapsopplevelser, utforsker Holding Position et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass. Holding Position er en estetisk, lydlig og ettertenksom  forestilling om sykdom, nære relasjoner og tap.   

Materialet er bygget på intervjuer med pårørende som alle har én ting til felles: de har mistet noen med demens. Intervjuene utgjør 100% av lydbildet i forestillingen, som er utviklet av komponist og lydkunstner Tine Surel Lange i samarbeid med Thomas of Norway.

 

Koreografien springer ut i fra intervjuene og utforsker sykdom i form av den syke, men også hvordan sorg kan oppleves som en sykdom for den som sørger. Inspirasjonen til prosjektet kommer fra egne erfaringer med demens i familien. En felles sorg, men også så personlig at man ikke snakket om den. Ikke før etter at personen hadde gått bort. I over fire år opplevde vi å gradvis miste noen, og det var med jevne mellomrom små sorger som ble til et større lappeteppe. Hele tiden med den visshet om at personen kom til å dø. 

 

Å være i sorg kan manifestere seg veldig fysisk i kroppen og kan nesten oppleves som en sykdom i seg selv.

 

I dag har 100.000* mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Over 400.000* er nær pårørende til en med demens.

 

*kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Spesifikasjoner og fakta

 • Produsert i 2021

 • Premiere September 2021

 • Lengde: 45 minutter

 • Ingen scenografi

 • Moderat lysrigg 

 • 2/3 personer på turné

 • Best egnet for større scenerom med mulighet for å plassere publikum og dansere på samme flate

 • Kan tilpasses et tradisjonelt oppsett med scene og sal

 • Kan fremføres både som duett og solo*

 

 

Takk til Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll, Linda Birkedal, Susanne Næss Nielsen og Thomas Schaupp.

 

Holding Position ble gjort mulig med generøs støtte fra Norsk kulturråd, Norsk Kulturfond, Dansearena nord, Lofoten kulturhus, Nordland fylkeskommune, Figurteateret i Nordland, Hurtigrutens Hus - Vesterålen kulturhus, Øksnes kommune og Vågan kommune. 

Dramaturg / dramaturg

METTE MYHR

19052A1D-7D1A-41EE-9391-19D80F8F6140_1_2

Composer / komponist

TINE SUREL LANGE

Skjermbilde%202021-04-18%20kl.%2011.12_edited.jpg

Dancer / danser

THOMAS VOLL

B496AD16-13ED-4BC4-9B7F-82F786E1FB30_edi

Dancer / danser

ELLINOR STAURBAKK

8142C164-4E79-4FCA-B6DF-6342823A2430_1_2

Light design / lysdesign

LUCJAN GOLAS

kulturraadet_sort_stor.png
Skjermbilde 2021-10-17 kl. 22.24.56.png
Skjermbilde 2021-10-17 kl. 22.24_edited.jpg
Unknown.png
1560850451353884_site164a_edited.png
logo_edited_edited.png
vågan-kommune-2.png
kommunelogo.png
kommunelogo.png

LATEST VENUES