HOLDING POSITION

ENGLISH Grief is something most of us will experience throughout our lives. Loss of people we have close to us is something many will experience too, but what about those times when we have to put the grief on hold? Alzheimer's and dementia are diseases that in many cases creates such situations. Relatives puts their grief on hold and witness a person they love slowly but surely disappears. But is still present physically. Holding Position explores grief, loss, and when we put our grief on hold. Premiere is planned autumn 2021 in Lofoten Kulturhus, Svolvær, Norway.

 

The artistic team

Thomas Voll (choreographer and dancer)

Ellinor Staurbakk (dancer and "outer eye")

Mette Myhr (dramaturg)

Tine Surel Lange (composer)

Lucjan Golas (light design)

Co-producer: Lofoten kulturhus

 

 

NORSK Sorg er noe alle mennesker vil oppleve i løpet av livet. Tap av personer som står oss nære er også noe mange vil oppleve, men hva med de gangene vi må sette sorgen på vent? Alzheimer og demens er sykdom som i mange tilfeller skaper slike situasjoner. Pårørende setter sorgen på pause, og blir vitne til at en person de er glad i sakte men sikkert forsvinner, men fortsatt er tilstede fysisk. Holding Position utforsker tapsopplevelse og sorg, og når sorgen settes på vent.  Premieren er planlagt høsten 2021 i Lofoten kulturhus, Svolvær.

 

Medvirkende

Thomas Voll (koreograf og danser)

Ellinor Staurbakk (danser og "ytre øye") 

Mette Myhr (dramaturg)

Tine Surel Lange (komponist)

Lucjan Golas (lysdesign)

 

Co-produsent: Lofoten kulturhus

Med støtte fra / with support from:

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Vimeo Ikon

THOMAS OF NORWAY / DANCER. CHOREOGRAPHER

COPYRIGHTS 2010 - 2021 - THOMAS OF NORWAY