HOLDING

POSITION

Holding position, utvalg-2-9.jpg

Foto/Photo: Lise Marie Mathisen

ENGLISH

 

Based on real people's stories of illness and loss experiences, Holding Position explores a poetic landscape where bodily experiences and reflections are given space. Holding Position is an aesthetic, soundly and thoughtful performance about illness, close relationships and loss.

The material is based on interviews with relatives who all have one thing in common: they have lost someone with dementia. The interviews make up 100% of the soundscape in the performance, which is developed by composer and sound artist Tine Surel Lange in collaboration with Thomas of Norway.

 

The choreography springs from the interviews and explores illness in the form of the sick, but also how grief can be experienced as an illness for the mourning part. The inspiration for the project comes from own experiences with Dementia in the family. A common grief within the family, but also so personal that we did not talk about it. Not until after the person had passed away. For over four years we experienced the gradual loss of someone, and it was from time to time smaller sorrows that turned into a larger picture. All the while with the certainty that the person was going to die.

 

Today, 100,000 * people in Norway have dementia, and the number will probably double in the next twenty years. Over 400,000 * are close relatives of someone with dementia.

 

* source: National Association for Public Health

Thanks to: Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll, Linda Birkedal, Susanne Næss Nielsen and Thomas Schaupp.

3.png

NORSK

 

Med utgangspunkt i ekte menneskers historier med sykdom og tapsopplevelser, utforsker Holding Position et poetisk landskap hvor kroppslige erfaringer og refleksjoner får plass. Holding Position er en estetisk, lydlig og ettertenksom  forestilling om sykdom, nære relasjoner og tap.   

Materialet er bygget på intervjuer med pårørende som alle har én ting til felles: de har mistet noen med demens. Intervjuene utgjør 100% av lydbildet i forestillingen, som er utviklet av komponist og lydkunstner Tine Surel Lange i samarbeid med Thomas of Norway.

 

Koreografien springer ut i fra intervjuene og utforsker sykdom i form av den syke, men også hvordan sorg kan oppleves som en sykdom for den som sørger. Inspirasjonen til prosjektet kommer fra egne erfaringer med demens i familien. En felles sorg, men også så personlig at man ikke snakket om den. Ikke før etter at personen hadde gått bort. I over fire år opplevde vi å gradvis miste noen, og det var med jevne mellomrom små sorger som ble til et større lappeteppe. Hele tiden med den visshet om at personen kom til å dø. 

 

Å være i sorg kan manifestere seg veldig fysisk i kroppen og kan nesten oppleves som en sykdom i seg selv.

 

I dag har 100.000* mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Over 400.000* er nær pårørende til en med demens.

 

*kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Takk til Oddveig Voll Hovengan, Anne Lise Voll, Øystein Voll, Linda Birkedal, Susanne Næss Nielsen og Thomas Schaupp.

3.png

LATEST VENUES

INFO

CREATED WITH SUPPORT FROM

Blue and Pink Educational Corporate Government Protest and Political Communication Infogra