top of page
Photo_promo_WhenBoysCry_001.jpeg

WHEN BOYS CRY
VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

OKTOBER 2023

FOTO THOMAS OF NORWAY

When Boys Cry Vinterlys Vinterlysfestivalen

09. OKTOBER

WHEN BOYS CRY

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

KULTURFABRIKKEN

SORTLAND, NO

19:00

When Boys Cry Vinterlys Vinterlysfestivalen

10. OKTOBER

WHEN BOYS CRY

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

LOFOTEN KULTURHUS

SVOLVÆR, NO

19:00

 

Thomas of Norway, Kulturfabrikken Sortland og Lofoten kulturhus inviterer til markering av Verdensdagen for psykisk helse mandag 9. og tirsdag 10. oktober. På programmet står den kritikerroste danseforestillingen When Boys Cry, med kunstnersamtaler etterpå ledet av Anette Tunheim Jakobsen (Sortland) og Kristin Risan (Svolvær). Begge arrangementer er gratis. 

 

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag 10. oktober for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse. I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje som blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet. 

 

When Boys Cry går rett på sak, og søker å belyse et av samfunnets kanskje største tabuer: voldtekt av gutter. When Boys Cry er en solo danseforestilling om når gutter er ofre for voldtekt, og om traumene, angsten og skammen som kommer i etterkant.

 

Som 12-åring ble jeg voldtatt, og forestillingen er basert på min egen historie. Den har siden premieren i april 2016 blitt vist både i og utenfor Norge, og er Thomas of Norways mest fremførte forestilling. Visningsarenaer inkluderer blant annet Den kulturelle skolesekken, Nordland Teater (Vinterlys), Oslo Fri, PrideArt Oslo, U:New Festival Warszawa og DanseFestival Barents. 

When Boys Cry omtales av kritikere som brutalt ærlig, og tar publikum med tilbake i tid til sekunder, dager og år etter voldtekten. Det er en sterk historie om en ung gutts fysiske og mentale kamp mot voldtektsmannens brutalitet, formidlet gjennom en voksen manns kropp. Forestillingen fremføres uten innspilt lyd, og danseren har munnen dekket med tape. Dette skaper et intenst kroppslig lydbilde i rommet, og utfordrer også danserens fysiske prestasjon.

 

TRIGGER WARNING

Vi gjør oppmerksom på at forestillingen inneholder sterke scener, og er derfor ikke anbefalt for publikum under 16 år. 

 

ETTERSNAKK

Forestillingen varer i 45 minutter. Etter forestillingen inviteres du som publikum til å ta del i en kunstnersamtale, som hos Kulturfabrikken ledes av Anette Tunheim Jakobsen, og Kristin Risan i Lofoten kulturhus. Samtalen varer i ca 25 minutter. 

Visningene er en felles dugnad av Thomas of Norway, Kulturfabrikken Sortland og Lofoten kulturhus.

Design uten navn-10.png

"En smertefull kraftfull prestasjon av de sjeldne" 

KRISTIAN RØDVAND / RANANO.NO

"Thomas of Norway sin forestilling When Boys Cry må ha vært festivalens mest jævlige, brutale og urovekkende forestilling.

Det menes som en kompliment i denne sammenhengen.

Men komplimenter kommer til kort i beskrivelsen av en danseforestilling som handler om selvopplevd overfallsvoldtekt" 

RANIA BROUD / SCENEKUNST.NO

VIDEO JAMIE MICHAEL BIVARD

TEAM

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Design uten navn-6.png

THOMAS VOLL

FOTO: THOMAS OF NORWAY

DANSER

DANCER

Holding position, Lucjan-0947_edited.jpg

LUCJAN GOLAS

FOTO LISE MARIE MATHISEN

LYSDESIGN & STAGE SETUP

LIGHT DESIGN & STAGE SETUP

IMG_7131.jpeg

ANETTE TUNHEIM JAKONSEN

FOTO: PRIVAT

KUNSTFORMIDLER

ART MEDIATOR

3.png

KRISTIN RISAN

FOTO: PRIVAT

KUNSTFORMIDLER

ART MEDIATOR

Design uten navn-15.png

LOFOTEN KULTURHUS

SAMARBEIDSPARTNER

PARTNER

2.png

KULTURFABRIKKEN

SAMARBEIDSPARTNER

PARTNER

Trailer

ENGLISH

Thomas of Norway, Kulturfabrikken and Lofoten kulturhus invites you to mark the World Mental Health Day, on Monday October 9 and Tuesday October 10. The event presents the critically acclaimed dance performance When Boys Cry by Thomas of Norway, with artist talks facilitated by Anette Tunheim Jakobsen (Kulturfabrikken) and Kristin Risan (Lofoten kulturhus). 

 

The World Mental Health Day was established as an international UN day on October 10 to promote mental health awareness worldwide. The day is marked in more than 150 countries, often to raise awareness of global social challenges in mental health. In Norway, this day is a national population campaign that is marked by municipalities, schools, workplaces, organizations and individuals from all over the country.

 

When Boys Cry goes straight to the point, and seeks to shed light on one of society's perhaps biggest taboos: the rape of boys. When Boys Cry is a solo dance performance about when boys are victims of rape, and about the trauma, anxiety and shame that follows. As a 12-year-old, I was raped, and the performance is based on my own story. Since its premiere back in April 2016, it has been shown both on national and international stages, and is Thomas of Norway's most performed work. Venues includes, among others, Nordland Teater / Vinterlys, Oslo Fri / SALT Art & Music, PrideArt Oslo, U:New Festival Warszawa and DanseFestival Barents.

 

When Boys Cry is described by critics as brutally honest, and takes the audience back in time to the seconds, days and years after the impact. It is a powerful story about a young boy's physical and mental struggle against the rapist's brutality, conveyed through the body of what today is a grown mans body. The performance is performed without recorded sound, and the dancer's mouth is covered with tape. This creates an intense soundscape in the room, and also challenges the dancer's physical performance. 

 

TRIGGER WARNING

We would like to point out that the performance contains strong scenes, and is therefore not recommended for audiences under the age of 16.

 

ARTIST TALK

After the performance, which lasts for aprox. 45 minutes, there will be a conversation with the choreographer. The conversation will be facilitated by Anette Tunheim Jakobsen at Kulturfabrikken, and Kristin Risan at Lofoten kulturhus. 

 

The event is free of charge, and you dont need to get a ticket or do any reservation. Please observe that the event has very limited space, so we recommend you to show up early in order to get a seat. 

 

The performance and the events is a voluntary effort from Thomas of Norway, Lofoten kulturhus, Kulturfabrikken Sortland, Kristin Risan and Anette Tunheim Jakobsen.

English
bottom of page