top of page
5.png

PROMODANS
ET KRÆSJKURS I BRUK AV SOSIALE MEDIER

Promodans er en workshop utviklet av Thomas of Norway, og retter seg mot dansere og scenekunstnere. I denne workshopen tas du med på et lite dykk i kreativ bruk av sosiale medier, og hvordan du som frilans scenekunstner kan bruke dette på en god og effektiv måte i formidling av kunstnerskapet ditt.  

 

Workshopen kan tilpasses etter behov, men egner seg i hovedsak for deg som har litt erfaring med Facebook og Instagram. 

 

Temaer workshopen vil berøre

 • Markedsføring? Hva er egentlig det?

 • Hvordan markedsføre et kunstnerskap? 

 • Hvordan kan sosiale medier integreres i din praksis? 

 • Innføring i grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy 

 

Dette må du ha med deg

 • PC/Mac 

 • Smarttelefon (om du har en)

 • Notatbok og penn (for deg som liker å notere på papir)

 • 3-4 foto og 1 videosnutt på ca 60 sekunder du kan bruke under workshopen

 • Bilder/video kan være av hva som helst, og skal brukes til den praktiske delen

Thomas of Norway har skrevet en artikkel for fagmagasinet SceneFolk, hvor jeg deler tips og triks til hvordan du som scenekunstner kan arbeide mer effektivt med sosiale medier. 

 

Tidligere kunder og partnere:

English

SUMMARY IN ENGLIS

Promodans (Promo dance) is a workshop developed by Thomas of Norway, and is aimed at dancers and performing artists. In this workshop, you will be taken on a dive into the creative use of social media, and how you as a freelance artist, can use this in a good and effective way in communicating your artistry. 

 

The workshop can be adjusted in level, but is created for those who have some experience with the use of Facebook and Instagram.

 

Topics the workshop will touch on

 • Marketing? What exactly is that?

 • How to market/promote my artistry?

 • How can social media be integrated into your practice?

 • Introduction to basic digital tools

You must bring

 • Your PC/MacBook

 • Smartphone (if you have one)

 • Notebook and pen (for those who like to take notes on paper)

 • 3-4 photos and 1 video clip of approx. 60 seconds that you can use during the workshop

 • Pictures/video can be of anything and will be needed for the practical part

bottom of page