top of page

PROMODANS

Promodans er et kræsjkurs for scenekunstnere i sosiale medier og markedsføring. Kurset tilbys fra høsten 2023 og har som mål å styrke enkeltkunstnere i å manøvrere i sosiale medier og promotering av eget kunstnerskap. 

SoMe.png

#SHAREIT!

Promodans er et kurs utviklet av Thomas of Norway og retter seg mot frilans dansere og scenekunstnere. I dette kurset (som også kan gis i workshopformat) tas du med på et lite dykk i kreativ bruk av sosiale medier, og hvordan du som scenekunstner kan bruke dette på en god og effektiv måte i formidling av kunstnerskapet ditt.  

 

Nivået kan tilpasses etter behov, men egner seg i hovedsak for deg som har litt erfaring med plattformer som Facebook og Instagram. 

 

Temaer som berøres

  • Markedsføring? Hva er egentlig det?

  • Strategi

  • Hvordan kan sosiale medier integreres i din praksis? 

  • Tips/Innføring i grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy 

Kurs kan bookes både digitalt og fysisk, være åpne kurs eller for en lukket gruppe, og kan skreddersys dine/gruppens behov. 

 

Produksjonsår

2023

Lengde

120 minutter (kan også tilpasses)

Tidligere kunder

DanseFestival Barents

Forum for nordnorske dansekunstnere

HATS - Hålogaland Amatørteaterselskap

Kapasitet

Fysiske kurs, maks 15

Digitale kurs, maks 20

English

#SHAREIT!

Promo dance is a workshop developed by Thomas of Norway, and is aimed at freelance dancers and performing artists. In this workshop, you will be taken on a dive into the creative use of social media, and how you as a freelance artist can use this in a good and effective way in communicating your artistry. 

 

The workshop can be adjusted in level, but is created for those who have some experience with the use of plattforms such as Facebook and Instagram. 

 

Topics we will touch on

  • Marketing? What exactly is that? 

  • Strategy 

  • How to market/promote my artistry? 

  • How can social media be integrated into your practice? 

  • Introduction to basic digital tools 

The workshop can be given digitally or physically, for individuals or groups, and the content can be tailored to meet your/the groups needs. 

bottom of page