top of page

POWER OF LOVE

Thomas of Norway og Ida Løken Valkeapää utforsker tematikken vold i nære relasjoner, i et nytt scenekunstprosjekt med planlagt premiere sommeren 2025!

Skjerm Thomas Davvi-05323.JPG
Skjerm Thomas Davvi-05657.JPG
Skjerm Thomas Davvi-05980.JPG
Skjerm Thomas Davvi-05798.JPG

Alle foto/all photos: Marthe Nyvoll 

BAKGRUNN

Thomas of Norway og Ida Løken Valkeapää møtte hverandre i en kunstnersamtale under Festspillene i Nord-Norge i 2021. De ble nysgjerrige på et kunstnerisk samarbeid, og har siden 2022 utforsket et felles scenespråk under flere workshops og residenser rundt tematikken vold i nære relasjoner. 

​Ida Løken Valkeapää er skuespiller og scenekunstner med base i Tromsø og en stor kjærlighet til Nord-Norge. Hun er vokst opp i Oslo, utdannet ved Teaterhögskolan i Helsingfors og HB Studio i New York, og har jobbet som frilans skuespiller siden 2001. Hun har vært tilknyttet institusjonsteatre i Finland, Sverige og Norge i tillegg til ulike frigruppeprosjekt og film og TV, og var også med å grunnlegge den nordiske teatergruppa Subfrau. De siste årene har Ida i tillegg utviklet egne forestillinger hun beskriver som "fortellerkonserter", i samarbeid med diverse musikere. 

​Med prosjektet søker vi å skape noe som kan være en inngang til en samtale: Hvordan skal vi snakke om vold i nære relasjoner? 

Produksjonsår

2024/2025

Lengde

Forestilling: 45 minutter

Med støtte fra

Spillesteder

Premiere 2025

Takk til

Barbara Simonsen (DK)

Davvi - Senter for scenekunst

Skjerm Thomas Davvi-05980.JPG

TEAM & MEDSKAPERE

English

BACKGROUND

Thomas of Norway and Ida Løken Valkeapää met each other in an artist talk at the Arctic Arts Festival (Festspillene i Nord-Norge) in 2021. We became curious about an artistic collaboration, and during 2022 we have in several workshops to investigate and search for a common stage language.  The topic: Domestic violence.

Ida Løken Valkeapää is an actress and performing artist based in Tromsø with a great love for Northern Norway. She grew up in Oslo, was educated at Teaterhögskolan in Helsinki and HB Studio in New York, and has worked as a freelance actor since 2001. She has been working at institutional theaters in Finland, Sweden and Norway in addition to various independent group projects and film and TV. She also co-founded the Nordic theater group Subfrau. In recent years, Ida has developed «storytelling concerts»  in collaboration with various musicians. ​ 

 

We would like to create a poetic work that invites the audience to an associative journey, stimulating reflection and independent thinking, connected with an intimate format, a feeling of community in a safe space. Through the project, we want to create an introduction to a conversation: «How can we talk about domestic violence?"

bottom of page