top of page
DSC_4993 (Foto Bjørn Eide).jpeg

CAN YOU HEAR THE

WIND?

#TOGETHERNESS

Hva er samhold i vår verden i dag? Og hvor viktig er samhold i et Europa med sterke skiftende politiske vinder? Can You Hear The Wind er et soloverk av Thomas of Norway produsert i samarbeid med Nordland akademi for kunst og vitenskap, Kultursamarbeidet i Vesterålen og Museum nord. 

 

Foto: Bjørn Eide

Prosjektet er en kommentar til konkrete hendelser i Europa og verden den siste tiden. Verket består av en lysinstallasjon bestående av over 50 lyskilder - som en himmel av håp. For å minnes de som ikke finnes mer, og for å finne lys i mørke tider. Kostymet består av vage kontraster som gradvis endres i takt med det koreografiske. Fra sterkt kontrollert til flytende - med referanser til noe uniformert, med fruktbarhetens og sjalusiens farge representert. 

PRODUKSJONSFAKTA

PRODUKSJONSÅR 

2023

PREMIERE 

SEPTEMBER 2023

LENGDE

DURATIONAL

PRODUSERT I SAMARBEID MED

KULTURSAMARBEIDET I VESTERÅLEN

MUSEUM NORD

NORDLAND AKADEMI FOR KUNST OG VITENSKAP

SPILLESTEDER 

ELVELANGS MELBU, NO

DSC_5002 (Foto Bjørn Eide).JPG

Foto: Bjørn Eide

TEAM & MEDSKAPERE

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Design uten navn-6.png

THOMAS VOLL

FOTO: THOMAS OF NORWAY

DANSER

DANCER

1.png

NAKV

CO-PRODUSENT

CO-PRODUCER

ENGLISH

What is unity in our world today? And how important is unity in a Europe with strong shifting political winds? Can You Hear The Wind is a solo work by Thomas of Norway, co-produced by Nordland Academy for Art and Science, in cooperation with Kultursamarbeidet i Vesterålen and Museum nord. 

 

The project is a comment on concrete events in Europe and the world recently. The work consists of a light installation consisting of 50 light sources - like a sky of hope. To remember those who are not present anymore, and to find light in dark times. The costume consists of contrasts that gradually change in dialogue with the choreography. From strictly controlled to fluid - with references to something uniformed - with the color of fertility and jealousy represented. 

English CYH
bottom of page