top of page
Wind.jpg

CAN YOU HEAR
THE WIND?

 

#TOGETHERNESS

FOTO THOMAS OF NORWAY

 

Hva er samhold i vår verden i dag? Og hvor viktig er samhold i et Europa med sterke skiftende politiske vinder? Can You Hear The Wind er et nytt soloverk av Thomas of Norway produsert i samarbeid med Nordland akademi for kunst og vitenskap, Kultursamarbeidet i Vesterålen og Museum nord. Den hadde premiere 15. september 2023 under Elvelangs på Melbu i Vesterålen. 

 

Prosjektet er en kommentar til konkrete hendelser i Europa og verden den siste tiden. Verket består av en lysinstallasjon bestående av over 50 lyskilder - som en himmel av håp. For å minnes de som ikke finnes mer, og for å finne lys i mørke tider. Kostymet består av vage kontraster som gradvis endres i takt med det koreografiske. Fra sterkt kontrollert til flytende - med referanser til noe uniformert, med fruktbarhetens og sjalusiens farge representert. 

Can You Hear The Wind er tilgjengelig for turné fra og med 1.oktober 2023. 

DSC_5002 (Foto Bjørn Eide).JPG

FOTO BJØRN EIDE

DSC_4993 (Foto Bjørn Eide).jpeg

FOTO BJØRN EIDE

TEAM

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Design uten navn-6.png

THOMAS VOLL

FOTO: THOMAS OF NORWAY

DANSER

DANCER

1.png

NAKV

CO-PRODUSENT

CO-PRODUCER

2.png

KULTURSAMARBEIDET

PARTNER

PARTNER

PRODUKSJONSÅR 

YEAR OF PRODUCTION

2023

CO-PRODUSENT 

CO-PRODUCER

NORDLAND AKADEMI FOR KUNST OG VITENSKAP

PREMIERE 

PREMIERE

15. SEPTEMBER 2023

SPILLESTEDER 

VENUES

ELVELANGS 2023, MELBU (NO)

VARIGHET

DURATION

60 MIN / 120 MIN

ET SAMARBEID MED

A COLLABORATION WITH

KULTURSAMARBEIDET I VESTERÅLEN

MUSEUM NORD

Trailer
English

ENGLISH

What is unity in our world today? And how important is unity in a Europe with strong shifting political winds? Can You Hear The Wind is a new solo work by Thomas of Norway co-produced by Nordland Academy for Art and Science, in cooperation with Kultursamarbeidet i Vesterålen and Museum nord. It premiered on 15 September 2023 at Elvelangs, Melbu (NO). 

 

The project is a comment on concrete events in Europe and the world recently. The work consists of a light installation consisting of 50 light sources - like a sky of hope. To remember those who are not present anymore, and to find light in dark times. The costume consists of contrasts that gradually change in dialogue with the choreography. From strictly controlled to fluid - with references to something uniformed - with the color of fertility and jealousy represented. 

 

Can You Hear The Wind is available for touring as of October 1th 2023 

 

bottom of page