YOU MIGHT LIKE ME BETTER IF WE SLEEP TOGETHER

Hvilke maktstrukturer ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønsket om oppmerksomhet og sex? 

 

You Might Like Me Better If We Sleep Together utforsker maktstrukturer som ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønske om oppmerksomhet og sex, og den er en kommentar til menns grensesetting rundt kropp og seksualitet. Begreper som "dickpics" og "prøvekjøring av bilen" er uttrykk som utforskes i søken etter svaret på hva grenser er, og hvor grensene går. Forestillingen hadde premiere 24.september 2019 i Lofoten kulturhus og har siden vært vist i samarbeid med blant annet Dansstationen i Malmö og RadArt i Tromsø. 

«Den emosjonelle karusellen Voll tok oss med på var vond. Helt grusom faktisk. Men så utrolig viktig. Den tar opp en særdeles interessant tematikk. Publikum var kanskje ikke helt klare for det, men spørsmålet er kanskje heller om man noen sinne er klar for å få dette opp i trynet» (Omtale, Våganavisa 25.09.2019)

Koreografi: Thomas of Norway 

Dans: Thomas Voll

Dramaturg: Mette Myhr

Komponist: Tine Surel Lange

Lys: Lucjan Golas

Lengde: 40 minutter

Produksjonsår: 2019

Tilgjengelig: 2021 - 2022

Teknisk rider sendes på forespørsel. Forestillingen egner seg godt for blackbox eller lignende rom, hvor publikum kan stå. 

 

Prosjektet ble produsert med støtte fra Kulturrådet, Norsk kulturfond, Dansearena nord, Nordland fylkeskommune og Lofoten kulturhus. 

EN

 

Which power structures are hidden beneath the surface when we approach each other with the desire for attention and sex?

 

You Might Like Me Better If We Sleep Together explores what power structures that are hidden beneath the surface as we approach each other with the desire for attention and sex, and it is a comment on men's boundaries around body and sexuality. Concepts such as "dick pics" and «to test driving the car" are terms that are explored in the search for the answer to what boundaries are, and where the boundaries goes. The performance premiered on September 24, 2019 in Lofoten kulturhus (Svolvær, NO) and has since the premiere been shown in collaboration with the Dansstationen in Malmö (SE) and RadArt in Tromsø (NO). 

 

"The emotional carousel Voll took us on was painful. Quite cruel. But so incredibly important. It addresses a particularly interesting theme. The audience might not be quite ready for it, but the question is, perhaps, whether you are ever ready to get this smashed in your face» (Review, Våganavisa 25.09.2019) 

 

 

Choreography: Thomas of Norway

Dance: Thomas Voll

Dramaturg: Mette Myhr

Composer: Tine Surel Lange

Lights: Lucjan Golas

Length: 40 minutes

Year of production: 2019

Available: 2021 - 2022

Technical specifications / rider available on request. The performance is suitable for a blackbox or similar, with the audience standing.

 

The project was created with funding and support from the The Norwegian Arts Council, the Norwegian Cultural Fund, Dansearena nord, Nordland County Council and the Lofoten kulturhus.

FOR PRODUCERS / FOR PRODUSENTER

 

Promo material / presentation (PDF)

Promo materiale / presentasjon (PDF)

DOCUMENTATION / DOKUMENTASJON 

 

Video of the performance (full length) is available on request and only available for producers and venues. A trailer of the performance will be released during this summer. Video av forestillingen (i sin helhet) er tilgjengelig på forespørsel for produsenter og arrangører. En trailer av forestillingen vil bli sluppet i løpet av sommeren. 

 

Related media / Relevant medieomtale: Kulturmagasinet PLNTY

 

Med produsentstøtte fra / With producer support from:

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Twitter Ikon
  • Hvit Vimeo Ikon
  • Hvit Tumblr Ikon

DANCER. CHOREOGRAPHER.

COPYRIGHTS 2010 - 2020 - THOMAS OF NORWAY