top of page
Skjerm Thomas Davvi-05980.JPG

VOLD I NÆRE RELASJONER
KOMMER I 2024

TEMATIKK: VOLD I NÆRE RELASJONER

FOTO MARTHE NYVOLL

 

Thomas of Norway og skuespiller og scenekunstner Ida Løken Valkeapää møtte hverandre i en kunstnersamtale under Festspillene i Nord-Norge i 2021. Vi ble nysgjerrige på et kunstnerisk samarbeid, og har i løpet av 2022 utforsket et felles scenespråk under flere workshops gjennom året rundt tematikken vold i nære relasjoner. Prosjektet har planlagt premiere i 2024. 

Ida Løken Valkeapää er skuespiller og scenekunstner med base i Tromsø og en stor kjærlighet til Nord-Norge. Hun er vokst opp i Oslo, utdannet ved Teaterhögskolan i Helsingfors og HB Studio i New York, og har jobbet som frilans skuespiller siden 2001. Hun har vært tilknyttet nærmere 15 institusjonsteatre i Finland, Sverige og Norge i tillegg til ulike frigruppeprosjekt og film og TV, og var også med å grunnlegge den nordiske teatergruppa Subfrau. De siste årene har Ida i tillegg utviklet egne forestillinger hun beskriver som "fortellerkonserter", i samarbeid med diverse musikere. 

Vi ønsker å skape et poetisk verk som oppmuntrer til egne assosiasjoner og opplevelser, koblet sammen med en intim forestillingsform som innbyr til fellesskap i et trygt rom. Med prosjektet ønsker vi å skape noe som kan være en inngang til en samtale: «hvordan skal vi snakke om vold i nære relasjoner?»

Skjerm Thomas Davvi-05146.JPG

IDE & KONSEPT

THOMAS VOLL & IDA LØKEN VALKEAPAA

KOREOGRAFI 

THOMAS OF NORWAY

MANUS

IDA LØKEN VALKEAPAA

DANSER

THOMAS VOLL

SKUESPILLER

IDA LØKEN VALKEAPAA

TAKK TIL

BARBARA SIMONSEN

PREMIERE

PLANLAGT 2024

STØTTET AV 

DAVVI - SENTER FOR SCENEKUNST

FOTO

MARTHE NYVOLL

 

English

ENGLISH SUMMARY

Thomas of Norway and actor and performing artist Ida Løken Valkeapää met each other in an artist talk at the Arctic Arts Festival (Festspillene i Nord-Norge) in 2021. We became curious about an artistic collaboration, and during 2022, we have investigated and searched for a common stage language with several workshops throughout the year.  Our topics/theme: violence in close relationships. The project is scheduled to premiere in 2024. ​

 

Ida Løken Valkeapää is an actress and performing artist based in Tromsø with a great love for Northern Norway. She grew up in Oslo, educated at Teaterhögskolan in Helsinki and HB Studio in New York, and has worked as a freelance actor since 2001. She has been associated with close to 15 institutional theaters in Finland, Sweden and Norway in addition to various independent group projects and film and TV. She also co-founded the Nordic theater group Subfrau. In recent years, Ida has also developed her own performances, which she describes as "narrative concerts", in collaboration with various musicians. ​

 

We want to create a poetic work that encourages our own associations and experiences, connected with an intimate form of performance that invites community in a safe space. With the project, we want to create something that can be an introduction to a conversation: "how can we talk about violence in close relationships?"

bottom of page