top of page
Photo_promo_WhenBoysCry_002.jpeg

WHEN BOYS CRY
VINTERLYSFESTIVALEN

FEBRUAR
WHEN BOYS CRY
VINTERLYSFESTIVALEN
 

 

 

When Boys Cry er en danseforestilling om når gutter er ofre for voldtekt, og om traumene, angsten og skammen som kommer i etterkant. Som 12-åring ble jeg voldtatt, og forestillingen er basert på min egen historie. Den har siden premieren i april 2016 blitt vist både i og utenfor Norge, og er Thomas of Norways mest fremførte forestilling. Visningsarenaer inkluderer blant annet U:New Festival / Dance Highways (Warszawa), DanseFestival Barents (Hammerfest), Plattform Nord (Kristiansand), Verdensdagen for psykisk helse og Den kulturelle skolesekken (turné i deler av Nordland).

 

When Boys Cry omtales av kritikere som brutalt ærlig, og tar publikum med tilbake i tid til sekunder, dager og år etter voldtekten. Det er en sterk historie om en ung gutts fysiske og mentale kamp mot voldtektsmannens brutalitet, formidlet gjennom en voksen manns kropp.

 

Forestillingen fremføres uten innspilt lyd, og danseren har munnen dekket med tape. Dette skaper et intenst kroppslig lydbilde i rommet, og utfordrer også danserens fysiske prestasjon. Jeg er alene på scenen, og lyssettingen er minimalistisk. De eneste virkemidlene i bruk er kunstig blod som gradvis dekker deler av kroppen, og en balje med vann symboliserer renselse.

 

When Boys Cry anbefales ikke for publikum under 16 år. 

 

KUNSTNERSAMTALE

 

Som en del av totalopplevelsen inngår en kunstnersamtale. When Boys Cry er en sterk opplevelse og samtalen etterpå kan være en fin måte å sammen reflektere omkring opplevelsen. Under samtalen vil Thomas of Norway fortelle litt om prosessen med forestillingen, og du som publikum vil få anledning til å stille spørsmål og dele inntrykk og tanker du måtte ha. Samtalen ledes av Kristin Risan.

Kristin Lovise Smalås Risan kommer fra Smalåsen i Namsskogan kommune og tok lærerutdanning på Levanger. Hun har hatt base i Lofoten fra 1980, men blant annet tilbragt 7 år som lærer i Finnmark i løpet av 80-tallet. Kristin har hatt ganske mange jobber gjennom livet, både i og utenfor skoleverket. Det meste har vært knyttet til arbeid med barn og unge. Fra 1997 til 2021 var hun ansatt som kunstformidler ved NNKS Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær, med hele Nord-Norge som arbeidsområde. Risan har møtt over 100.000 barn og samarbeidet med minst 200 kunstnere om rundt 600 store og små formidlingsproduksjoner i disse årene, og har mottatt Kongens fortjenstmedalje og kulturpris fra både Nordland Fylke og Vågan kommune for dette arbeidet. Kristin har siden januar 2022 jobber freelance ved siden av å være pensjonist (foto: privat).

52519574043_fb4bb71446_k_edited.jpg

"Thomas of Norway sin forestilling When Boys Cry må ha vært festivalens mest jævlige, brutale og urovekkende forestilling. Det menes som en kompliment i denne sammenhengen. Men komplimenter kommer til kort i beskrivelsen av en danseforestilling som handler om selvopplevd overfallsvoldtekt" 

RANIA BROUD / SCENEKUNST.NO

FOTO KRISTOFFER ELIASSEN / OSLO FRI

 

KOREOGRAFI, KONSEPT OG REGI

THOMAS OF NORWAY

DANSER

THOMAS VOLL

MODERATOR

KRISTIN RISAN

LYSDESIGNER 

LUCJAN GOLAS

PRODUKSJONSÅR

2015

PREMIERE

APRIL 2016

 

TIDLIGERE PILLESTEDER

DANCE HIGHWAYS, WARSAWA

DANSEFESTIVAL BARENTS

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - BALLANGEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - RØST

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - ØKSNES

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - VÅGAN

KIMEN KULTURHUS, STJØRDAL

KULTURFABRIKKEN, SORTLAND

LOFOTEN KULTURHUS, SVOLVÆR

OSLO FRI

PLATTFORM NORD

IN THE NAME OF COD BY T.H.E. CREATOR

LYDRØRT

WUNDERKAMMER - PRIDE ART

 

WHEN BOYS CRY VISES KLOKKEN 19:00 TORSDAG 16. OG FREDAG 17.FEBRUAR I RUGEKASSA HOS NORDLAND TEATER. 16 ÅRS ALDERSGRENSE. 

enlinjers-sort-med-webadresse.jpg
fbShareBlue.jpg
English

ENGLISH SUMMARY

When Boys Cry is a dance performance about when boys are victims of rape, and about the trauma, anxiety and shame that follows. As a 12-year-old I was raped, and the performance is based on my own story. Since its premiere back in April 2016, it has been shown both in and outside Norway, and is Thomas of Norway's most performed work. Venues includes, among others, U:New Festival / Dance Highways (Warsaw), DanseFestival Barents (Hammerfest), Plattform Nord (Kristiansand), World Mental Health Day and Den Kulturelle Skolesekken  (touring in parts of Nordland).

 

When Boys Cry is described by critics as brutally honest, and takes the audience back in time to the seconds, days and years after the rape. It is a powerful story about a young boy's physical and mental struggle against the rapist's brutality, conveyed through the body of a grown man. The performance is performed without recorded sound, and the dancer's mouth is covered with tape. This creates an intense bodily soundscape in the room, and also challenges the dancer's physical performance. I am alone on stage, and the lighting is minimalistic. The only means in use are artificial blood which gradually covers parts of the body, and a tub of water symbolizes purification.

When Boys Cry will be performed as a part of Vinterlysfestivalen at Nordland Teater on February 16th and 17th (19:00 both days). As always with this performance, an artist talk takes places right after as a part of your experience. The conversation will be in Norwegian and led by moderator Kristin Risan.

Please note that the performance is not recommended for audiences under the age of 16, due to the performance nature and content. 

 

bottom of page