top of page
Photo_promo_WhenBoysCry_001.jpeg

WHEN BOYS CRY
VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

9.OKTOBER 19:00

FOTO THOMAS OF NORWAY

 

Thomas of Norway og Kulturfabrikken inviterer til markering av Verdensdagen for psykisk helse mandag 9.oktober, med den kritikerroste danseforestillingen When Boys Cry. Etter forestillingen blir det kunstnersamtale ledet av Anette Tunheim Jakobsen. Arrangementet er gratis. 

 

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag 10. oktober for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse. I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje som blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet. 

 

When Boys Cry går rett på sak, og søker å belyse et av samfunnets kanskje største tabuer: voldtekt av gutter. When Boys Cry er en solo danseforestilling om når gutter er ofre for voldtekt, og om traumene, angsten og skammen som kommer i etterkant.

 

Som 12-åring ble jeg voldtatt, og forestillingen er basert på min egen historie. Den har siden premieren i april 2016 blitt vist både i og utenfor Norge, og er Thomas of Norways mest fremførte forestilling. Visningsarenaer inkluderer blant annet Den kulturelle skolesekken, Nordland Teater (Vinterlys), Oslo Fri, PrideArt Oslo, U:New Festival Warszawa og DanseFestival Barents. 

When Boys Cry omtales av kritikere som brutalt ærlig, og tar publikum med tilbake i tid til sekunder, dager og år etter voldtekten. Det er en sterk historie om en ung gutts fysiske og mentale kamp mot voldtektsmannens brutalitet, formidlet gjennom en voksen manns kropp. Forestillingen fremføres uten innspilt lyd, og danseren har munnen dekket med tape. Dette skaper et intenst kroppslig lydbilde i rommet, og utfordrer også danserens fysiske prestasjon.

 

TRIGGER WARNING

Vi gjør oppmerksom på at forestillingen inneholder sterke scener, og er derfor ikke anbefalt for publikum under 16 år. 

 

ETTERSNAKK

Etter forestillingen, som varer i ca 45 minutter, åpnes det opp for samtale ledet av Anette Tunheim Jakobsen. 

Visningen er en felles dugnad av Thomas of Norway og Kulturfabrikken. 

Design uten navn-10.png

"En smertefull kraftfull prestasjon av de sjeldne" 

KRISTIAN RØDVAND / RANANO.NO

"Thomas of Norway sin forestilling When Boys Cry må ha vært festivalens mest jævlige, brutale og urovekkende forestilling.

Det menes som en kompliment i denne sammenhengen.

Men komplimenter kommer til kort i beskrivelsen av en danseforestilling som handler om selvopplevd overfallsvoldtekt" 

RANIA BROUD / SCENEKUNST.NO

VIDEO JAMIE MICHAEL BIVARD

TEAM

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Design uten navn-6.png

THOMAS VOLL

FOTO: THOMAS OF NORWAY

DANSER

DANCER

Holding position, Lucjan-0947_edited.jpg

LUCJAN GOLAS

FOTO LISE MARIE MATHISEN

LYSDESIGN & STAGE SETUP

LIGHT DESIGN & STAGE SETUP

2.png

Kulturfabrikken

SAMARBEIDSPARTNER

PARTNER

IMG_7131.jpeg

ANETTE TUNHEIM JAKOBSEN

FOTO: PRIVAT

KUNSTFORMIDLER

ART MEDIATOR

Trailer

ENGLISH

Thomas of Norway and Kulturfabrikken invites you to mark the World Mental Health Day on Monday October 9, with the critically acclaimed dance performance When Boys Cry. After the performance, there will be an artist talk led by Kristin Risan. 

 

The World Mental Health Day was established as an international UN day on October 10 to promote mental health awareness worldwide. The day is marked in more than 150 countries, often to raise awareness of global social challenges in mental health. In Norway, this day is a national population campaign that is marked by municipalities, schools, workplaces, organizations and individuals from all over the country.

 

When Boys Cry goes straight to the point, and seeks to shed light on one of society's perhaps biggest taboos: the rape of boys. When Boys Cry is a solo dance performance about when boys are victims of rape, and about the trauma, anxiety and shame that follows. As a 12-year-old, I was raped, and the performance is based on my own story. Since its premiere back in April 2016, it has been shown both on national and international stages, and is Thomas of Norway's most performed work. Venues includes, among others, Nordland Teater / Vinterlys, Oslo Fri / SALT Art & Music, PrideArt Oslo, U:New Festival Warszawa and DanseFestival Barents.

 

When Boys Cry is described by critics as brutally honest, and takes the audience back in time to the seconds, days and years after the impact. It is a powerful story about a young boy's physical and mental struggle against the rapist's brutality, conveyed through the body of what today is a grown mans body. The performance is performed without recorded sound, and the dancer's mouth is covered with tape. This creates an intense soundscape in the room, and also challenges the dancer's physical performance. 

 

TRIGGER WARNING

We would like to point out that the performance contains strong scenes, and is therefore not recommended for audiences under the age of 16.

 

ARTIST TALK

After the performance, which lasts for aprox. 45 minutes, there will be a conversation with the choreographer led by Anette Tunheim Jakobsen. The conversation will be in Norwegian.

 

The event is free, and a collaboration between Thomas of Norway and Kulturfabrikken. 

English
bottom of page