top of page
Photo_promo_WhenBoysCry_001.jpeg

BILLETTER

TRONDHEIM

FOTO: THOMAS OF NORWAY

WHEN BOYS CRY
Dato: 12. mai 2024
Tid: 14:00-15:45

Sted: Lademoen Kunstnerverksteder
Adresse: Mellomveien 5, Trondheim
Arrangør: Kristina Karlsen 

Scroll down for English

Søndag 12. mai gjester Thomas of Norway Trondheim med den kritikerroste danseforestillingen "When Boys Cry". På denne siden kan du reservere gratis billett for å være publikum. Vær oppmerksom på at forestillingen er et lukket arrangement, og denne lenken skal derfor ikke deles med uvedkommende. Forestillingen har begrenset antall plass, så førstemann til mølla gjelder.

 

Om forestillingen

When Boys Cry går rett på sak, og søker å belyse et av samfunnets kanskje største tabuer: voldtekt av gutter. When Boys Cry er en solo danseforestilling om når gutter er ofre for voldtekt, og om traumene, angsten og skammen som kommer i etterkant. When Boys Cry omtales av kritikere som brutalt ærlig, og tar publikum med tilbake i tid til sekunder, dager og år etter voldtekten. Det er en sterk historie om en ung gutts fysiske og mentale kamp mot voldtektsmannens brutalitet, formidlet gjennom en voksen manns kropp. Forestillingen fremføres uten innspilt lyd, og danseren har munnen dekket med tape. Dette skaper et intenst kroppslig lydbilde i rommet, og utfordrer også danserens fysiske prestasjon. Les mer om forestillingen ved å trykke på knappen "les mer" under. 

 

Trigger warning

Vi gjør oppmerksom på at forestillingen inneholder scener og elementer som kan oppleves ubehagelig eller skremmende. Derfor er nedre aldersgrense for forestillingen 16 år. 

 

Thomas of Norway trenger at du oppgir din e-post og ditt telefonnummer for å kunne sende deg billett(er), og varsle deg dersom det skjer endringer i planen. Når du får bekreftelse fra oss, får du også informasjon om adresse for visningen av forestillingen. Thomas of Norway oppbevarer informasjonen til aktuelle forestilling er avsluttet, og sletter den etterpå. Thomas of Norway gir ikke ut din informasjon til uvedkommende. Dersom du har spørsmål knyttet til personvern kan du lese mer her, eller kontakte Thomas of Norway. 

 

Thomas of Norway need your email address and phone number, in order to be able to send you your ticket(s), and information in case of changes to the event. When you receive your ticket(s), you will also be provided with the address to the venue where the performance event will take place. Thomas of Norway is storing your information until the event is completed, and will delete your information after the event. Thomas of Norway do not sell or give your information to others. If you have questions, please feel free to contact Thomas of Norway. 

English / On Sunday May 12th, Thomas of Norway visits Trondheim with the performance "When Boys Cry". On this page, you can reserve a free ticket to the performance. Please note that the event is by invitation only, and that the page link/URL is not to be shared or published. 

About the performance

When Boys Cry goes straight to the point, and seeks to shed light on one of society's perhaps biggest taboos: the rape of boys. When Boys Cry is a solo dance performance about when boys are victims of rape, and about the trauma, the anxiety and the shame that follows. When Boys Cry is described by critics as brutally honest, and takes the audience back in time to the seconds, days and years after the rape. It is a powerful story about a young boy's physical and mental struggle against the rapist's brutality, conveyed through the body of a grown man. The performance is performed without recorded sound, and the dancer's mouth is covered with tape. This creates an intense bodily soundscape in the room, and also challenges the dancer's physical performance. Read more about the performance by clicking on the button "read more". 

 

Trigger warning

Please note that the performance contains material and elements that might be disturbing for some audiences. The lower audience age limit is therefore 16 years of age. 

bottom of page