Thomas of Norway behind new platform

Mar 2, 2021

Thomas of Norway

Thomas of Norway creates new platform for performing arts professionals in Lofoten and Vesterålen

English
Thomas of Norway is the initiator of the newly established platform Scenekunst LOVE - A new platform for performing arts professionals in Lofoten and Vesterålen. The goal is to make performing arts, performing artists, and everyone else who works professionally with performing arts in the region visible. The platform is run on a voluntary basis and it is free for the artists to join, and it requires no registration to take part in the project.

The concept is that the individual artists can send photos, video and text to us which we pass on via our channels (Instagram and Facebook). Eventually, the goal is to establish an online platform that presents all performing arts professionals in the region in one place - both to market individual artists and their projects, but also to highlight the big and diverse field we have in this region. The project is available for professional performing arts workers - performing arts is your main income, and you are from Lofoten or Vesterålen, or live and work in Lofoten or Vesterålen.

Do you want to join? Send a photo / video and a short text about yourself to scenekunstlove@gmail.com and we will be happy to make it visible!

Follow @scenekunstlove on Facebook and Instagram.

www.scenekunstlove.com

Norsk
Thomas of Norway er initiativtaker for den nyetablerte plattformen Scenekunst LOVE - Scenekunst i Lofoten og Vesterålen. Scenekunst LOVE er en plattform for scenekunst og scenekunstnere i og fra Lofoten og Vesterålen. Målet er å synliggjøre scenekunst, scenekunstnere, og alle andre som arbeider profesjonelt med scenekunst i regionen.

Plattformen er drevet på frivillig basis og det er gratis for kunstnerne å ta plass, og det krever ingen registrering eller lignende for å ta del i prosjektet.Konseptet går ut på at den enkelte kunstner kan sende foto, video og tekst til oss som vi formidler videre via våre kanaler (Instagram og Facebook). Etter hvert er målet å etablere en plattform på nett som presenterer alle scenekunstfolk i regionen på ett og samme sted, både for å markedsføre enkeltkunstnere og deres prosjekter, men også å synliggjøre hvor stort og mangfoldig felt vi har i regionen. Tilbudet gjelder for deg som er profesjonell scenekunstarbeider: altså scenekunst er din hovedinntekt, og du er fra Lofoten eller Vesterålen - eller bor og virker i Lofoten eller Vesterålen.

Har du lyst til å bli med? Send foto/video og en kort tekst om deg selv til scenekunstlove@gmail.com så synliggjør vi deg!

Følg oss på Facebook og Instagram: @scenekunstlove

www.scenekunstlove.no