Statens kunstnerstipend

Mar 25, 2022

Thomas of Norway

Thomas Voll tidelt Diversestipend i 2022

For 2022 ble Thomas Voll tildelt diversestipend fra Statens kunstnerstipend. Stipendet er et veldig positivt bidrag til utviklingen av Thomas of Norway i året som kommer. Totalt 1121 stipender ble fordelt til søknadsfristen høsten 2021, og du kan se en full oversikt over alle tildelte stipender for på www.kulturradet.no