September premiere

May 1, 2021

Thomas of Norway

Thomas of Norway to premiere with new work this September

Photo/foto: Øystein Voll

English
The premiere date for Thomas of Norway upcoming performance Holding Position is set to September 29, 2021. The premiere will take place in Lofoten kulturhus, Svolvær, Norway. Holding Position is a duet that explores grief and loss, and is a central part of Thomas of Norway guest artist year at Dansearena nord. At the end of the month, the production team will continue the process of creating the performance at Nordland Visual Theater in Stamsund, one of Dansearena nords partners for 2021.
 
 
 
Norsk
Premieredato for Thomas of Norway neste forestilling er satt til 29.september 2021. Premieren vil finne sted i Lofoten kulturhus i Svolvær. Holding Position er en duett som utforsker sorg og tapsopplevelser, og er en sentral del av Thomas gjestekunstnerår hos Dansearena nord. Produksjonsteamet vil fortsette arbeidet med forestillingen i slutten av måneden hos Figurteatret i Nordland, en av Dansearena nords partnere i 2021.