Mentoring: CODA Oslo International Dance Festival

Sep 1, 2021

Thomas of Norway

Thomas of Norway selected for mentoring by CODA Oslo International Dance Festival

English

Thomas of Norway is among seven young choreographers selected to participate CODA Oslo International Dance Festival mentoring programme Creative Lab. The lab is a two-year projects running fro 2020 to 2021. By providing young choreographers guidance and time to develop their own creative processes, CODA aim to support the development of choreography as a professional discipline in Norway. Four regional competence centres will nominate one young choreographer, and Thomas of Norway was nominated by Dansearena nord.

«Creative Lab 2018-2019 was a rewarding experience for the eight participating dance artists. The choreographers met yearly for a four-day session with mentor Fin Walker. CODA – in cooperation with Bærum Kulturhus – will repeat the programme in 2020-2021. Its main focus will be on choreographic exploration, and the workshop ends with a studio performance during CODAdancefest 2021»
Organised in collaboration with Bærum Kulturhus, with support from Dansearena Nord, DansiT, Bergen Dansesenter, Dans i Østfold and RAS – regional competence center for dance in Rogaland.

https://codadancefest.no/en/creative-lab/

Mentor: Fin Walker
Via a mix of physical exercises, feedback and reflection, Walker will draw on her vast experience from contemporary dance, film, theatre and opera, and guide the participants in their exploration and sharing. The course consists of both individual and communal work sessions, and during the process of developing physical and verbal consciousness Walker employs Liz Lerman’s feedback technique. The programme will be tailored to suit each participant’s goals and level of competence.Norsk

Thomas of Norway er blant en av syv unge koreografer som er plukket til å delta på CODA Oslo International Dance Festival mentorprogram Kreativ Lab. Lab´en er et to-årig prosjekt i perioden 2020-2021. CODA ønsker å støtte utviklingen av koreografi som faglig disiplin i Norge. Under Kreativ Lab 2020-2021 gir vi syv unge koreografer veiledning og tid til å utvikle egne kreative prosesser. Fem regionale kompetansesenter for dans nominerte hver sin unge koreograf, og Thomas of Norway ble nominert av Dansearena nord.

«Kreativ Lab 2018-2019 ble en rik opplevelse for de åtte dansekunstnerne som deltok. Koreograf-gruppen hadde årlige møter over fire dager, hvor de jobbet med mentor Fin Walker. I samarbeid med Bærum Kulturhus gjentar CODA programmet i 2020-2021. Hovedtema er koreografisk utforskning, og workshopen avsluttes med en arbeids-visning under CODAdancefest 2021»

Kreativ Lab organiseres i samarbeid med Bærum Kulturhus, med støtte fra Dansearena Nord, DansiT, Bergen Dansesenter, Dans i Østfold og RAS – Regionalt kompetansesenter for dans i Rogaland.

https://codadancefest.no/en/creative-lab/

Mentor: Fin Walker
Den engelske koreografen, som har lang erfaring fra samtidsdans, film, teater og opera, tilrettelegger for utforskning og utveksling via en blanding av fysisk praksis, feedback og refleksjon. Opplegget innebefatter både arbeid på egen hånd og sammen med resten av gruppen. Walker bruker Liz Lermans feedback-teknikk for utvikling av fysisk og verbal bevissthet, og skreddersyr opplegget etter den enkelte dansekunstners kompetanse og mål.