Fri kunst

Mar 1, 2021

Thomas of Norway

En markering av kunstnerisk ytringsfrihet

ENGLISH 
Fri Kunst is an initiative that invites the whole of cultural Norway to a celebration of artistic freedom of expression. Organizations, institutions, artists and private individuals are welcome to participate in marking in their own way, through events and dissemination through their respective channels and social media. In 2020, Fri Kunst had 160 people joining the initiative, and a total of 34 different events. For 2021, they have an ambition to achieve even more. Due to the Covid-19 situation, it will probably be difficult to get events in March. But a celebration of artistic freedom of expression is just as important and relevant. You are invited to join through social media! Please register at www.frikunst.org.

In 2020, 160 stood behind the celebration and we had 35 dedicated events, let's spread the word even wider in 2021!

#frikunst


NORSK
Fri Kunst er et initiativ som inviterer hele kultur-Norge til en markering av kunstnerisk ytringsfrihet. Organisasjoner, kulturaktører, kunstnere og privatpersoner er velkomne til å være med å markere på sitt vis, gjennom arrangementer og spredning gjennom sine respektive kanaler og sosiale medier. I 2020 hadde de 160 som sluttet seg til initiativet, og i alt 34 ulike arrangementer. For 2021 har de en ambisjon om å få til enda flere. På grunn av den rådende Covid-19-situasjonen vil det sannsynligvis være vanskelig å få til arrangementer i mars. Men en markering av kunstnerisk ytringsfrihet er like viktig og aktuell. Du er invitert til å markere saken gjennom sosiale medier! Registrer deg på www.frikunst.org

I 2020 stilte 160 seg bak markeringen og vi hadde 35 dedikerte arrangement, la oss spre ordet enda bredere i 2021!

#frikunst