Five years of collaboration

Oct 17, 2021

Thomas of Norway

Five years of collaboration between Thomas of Norway and Lucjan Golas

English
Lucjan Golas is the man and genius behind the light in Holding Position, and many other productions by Thomas of Norway. Over five years, Thomas of Norway have been so privileged to work with light designer and technician Lucjan Golas, trough close collaboration with Lofoten kulturhus, Svolvær. Light designers and technicians often sit far back in the theater, and often in the dark. I want to bring Lucjan forward to the light to say thank you for 5 years of exciting and good cooperation!

Norsk
Lucjan Golas er mannen og geniet bak lyset i Holding Position - og mange andre produksjoner av Thomas of Norway. Over fem år har Thomas of Norway har vært så heldig å få samarbeide med Lucjan Golas, blant annet igjennom samarbeid med Lofoten kulturhus. Lysdesignere og teknikere sitter ofte langt bak i salen og ofte i mørket. Jeg vil trekke Lucjan frem i lyset å si tusen takk for 5 år med spennende og godt samarbeid!


Foto/photo: Lise Marie Mathisen