Digital Leap

Mar 19, 2022

Thomas of Norway

Thomas of Norway participates in Digital Leap

English

Thomas of Norway is among the artists selected to take part in Digital Leap / Module 2
Vilnius, Lithuania 02/05 - 06/05/2022

Digital Leap is an international two-year project that offers dance and circus professionals learning opportunities for deepening their understanding of digital environments and their possibilities in performing arts. How do we promote and distribute performances digitally and virtually, without compromising the essential live experience?

Module 2:
In this module the participants will learn to understand XR and streaming technology, and how to adapt their work to these platforms. We aim to get inspired by the possibilities of these technologies as well as look into future developments in these areas. The focus of the module will be on future insights, how to use these technologies and connect to them and share experiences.

Digital Leap is a collaboration between eight expert organisations from seven European countries: ARTCENA (FR), Arts and Theatre Institute (CZ), CircusInfo Finland (FI), Dance Info Finland (FI), Danscentrum Sverige (SE), Institut Ramon Llull IRL (ES), Lithuanian Dance Information Centre (LT) and Performing Arts Hub Norway (NO). Dance Info Finland coordinates the project. Digital Leap has received funding from the European Commission’s Erasmus+ programme.

Read more about Digital Leap:
https://digital-leap.eu/selected-participants-for-the-second-digital-leap-module/Norsk

Thomas of Norway er blant kunstnerne valgt ut til å delta på Digital Leap / Modul 2
Vilnius, Litauen 02/05 - 06/05/2022

Digital Leap er et to-årig internasjonalt prosjekt som tilbyr profesjonelle danse- og sirkuskunstnere mer kunnskap om digitale verktøy, og hvordan helt konkret knytte dette til både produksjonen, opplevelsen og formidlingen av scenekunst.

Modul 2:
I denne modulen skal deltakerne lære å forstå XR og strømmeteknologi, og hvordan de kan tilpasse arbeidet sitt til disse plattformene. Vi tar sikte på å bli inspirert av mulighetene til disse teknologiene, samt se på fremtidig utvikling på disse områdene. Fokus for modulen vil være på fremtidig innsikt, hvordan man kan bruke disse teknologiene og koble seg til dem og dele erfaringer.

Digital Leap er et samarbeid mellom åtte ekspertorganisasjoner fra syv europeiske land: ARTCENA (FR), Arts and Theatre Institute (CZ), CircusInfo Finland (FI), Dance Info Finland (FI), Danscentrum Sverige (SE), Institut Ramon Llull IRL (ES), Lithuanian Dance Information Centre (LT) og Danse-og Teatersentrum (NO). Dance Info Finland koordinerer prosjektet, som mottar støtte fra EU gjennom Erasmus+.

Les mer om Digital Leap og de norske kunstnerne som deltar:
https://www.pahn.no/nyheter/5mzhf9hwx3r37f2krkhn52ghffwtb5-he7bn?fbclid=IwAR0lzjbxytIWV8Zc8o3J2HDcTzFYWrROeS0qmpJ28Xah65CTuNReFj958vU