Dansearena nord Guest Artist 2021

Jan 3, 2021

Thomas of Norway

Thomas of Norway selected as Dansearena nord guest artist in 2021

Photo/foto: Øystein Voll

English
Thomas of Norway is selected as guest artist at Dansearena nord in 2021. The purpose of the establishment of the guest artist programme is to lift an artist in northern Norway, and offer support that is otherwise difficult to obtain over time. The programme will also challenge the artistic visions of the artist in order to contribute to the development of an artistry. The intention is to create change and challenges that can continue to work, even far beyond the guest artist year.
For Thomas of Norway, the year will include, among others, work with dramaturg Thomas Schaupp and collaboration with Figurteateret in Nordland / Nordland Visual Theater. 

Read more here: http://www.dansearenanord.no/thomas-voll-gjestekunstner-2021.html 
 
 
 
Norsk
Thomas of Norway er gjestekunstner hos Dansearena nord i 2021. Etableringen av gjestekunstnerordningen har det formål å løfte en kunstner i Nord-Norge og tilby en form for støtte og support som ellers er vanskelig å få til over tid. Ordningen skal også utfordre de kunstneriske visjonene for dermed å bidra til utvikling av et kunstnerskap. Vår intensjon er å skape forandring og utfordringer som kan jobbe videre, også langt utover gjestekunstneråret. For Thomas of Norway vil året blant annet innebære samarbeid med dramaturgen Thomas Schaupp, og samarbeid med Figurteateret i Nordland

Les mer her: http://www.dansearenanord.no/thomas-voll-gjestekunstner-2021.html