CODA KREATIVLAB 2020 - 2021

Thomas of Norway er blant 7 unge koreografer som er valgt ut til å delta i et toårig prosjekt for unge koreografer som inkluderer mentoring og nettverksbygging. CODA og Dansearena nord ønsker å støtte utviklingen av koreografiske praksiser i Norge gjennom å gi unge koreografer tid og veiledning til å utvikle sine prosesser. CODA, sammen med Bærum kulturhus og partnere i hele Norge, skal derfor gjennomføre en ny runde med Kreativ Lab. Det vil til sammen være 7 deltagere, hvorav 5 koreografer er nominert og støttet av CODA´s samarbeidspartnere; kompetansesentre i dans landet over. 

KreativLAB arrangeres i samarbeid med Bærum kulturhus, Bergen Dansesenter, RAS, Dansearena nord, DansIT og Dansekunst i Østfold. 

 

EN

 

Thomas of Norway is selected to participate in a two-year project for young choreographers, that includes mentoring and networking. CODA and Dansearena nord want to support the development of choreographic practices in Norway by giving young choreographers time and guidance to develop their processes. CODA, together with Bærum kulturhus and partners throughout Norway, will therefore carry out a new round with Kreativ Lab for 2020-2021. There will be a total of 7 participants, of which 5 choreographers are nominated and supported by CODA´'s partners; competence centers in dance across the country. 

KreativLAB is a collaboration with Bærum kulturhus, Bergen Dansesenter, RAS, Dansearena nord, DansIT og Dansekunst i Østfold

THOMAS

OF

NORWAY

THOMAS OF NORWAY VOLL - COPYRIGHTS © 2010 - 2020