FESTSPILLENE I NORD-NORGE

YOU MIGHT LIKE ME BETTER IF WE SLEEP TOGEHTER

 

 

ENGLISH 

 

What structures lies hidden beneath the surface when we approach each other with the desire for attention and sex? Thomas of Norway explores men's boundaries around body and sexuality, with a focus on the LGBT-community. Concepts such as "dickpics" and "to test drive the car" are expressions that will be explored in the search for the answers to what boundaries are, and where boundaries ends. You Might Like Me Better If We Sleep Together was first shown in September 2019. Thomas of Norway will perform You Might Like Me Better If We Sleep Together during the Arctic Arts Festival (Festspillene I Nord-Norge) in June 2020. For more info, tickets and full festival program, see www.festspillnn.no

NORSK

 

Hvilke maktstrukturer ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønske om oppmerksomhet og sex? Med utgangspunkt i LHBTI-miljøet utforsker Thomas of Norway menns grensesetting rundt kropp og seksualitet. Begreper som "dickpics" og "prøvekjøring av bilen" er uttrykk som utforskes i søken etter svaret på hva grenser er og hvor grensene går. You Might Like Me Better If We Sleep Together hadde premiere i september 2019.

Thomas of Norway viser You Might Like Me Better If We Sleep Together unders Festspillene i Nord-Norge I juni 2020. For mer informasjon, billetter og komplett program for festivalen, se www.festspillnn.no

 .

TEAM

Choreography / Koreografi : Thomas of Norway

Dancer / Danser : Thomas Voll 

Composer / Komponist : Tine Surel Lange

Dramaturg / Dramaturg : Mette Myhr 

Lights / Lys : Lucjan Golas  

Forestillingen ble produsert med støtte fra: / The performance was created with funding and support from:

 

Kulturrådet (Arts Council Norway), Norsk kulturfond, Dansearena Nord, Nordland fylkeskommune og Lofoten Kulturhus

HARSTAD (NO)

00/06/2020

TIME: 18:00

TICKETS

FACEBOOK

THOMAS

OF

NORWAY

THOMAS OF NORWAY VOLL - COPYRIGHTS © 2010 - 2020