ARTIST IN RESIDENCE

FIGURTEATERET I NORDLAND

 

ENGLISH Thomas of Norway will continue the development of the upcoming performance Holding Position in March, as artist in residence at Figurteateret I Nordland (Nordland Visual Theater). Holding Position is a dance performance about grief and loss, with two dancers, one sound artist and 

Read more here

 

NORSK Thomas of Norway er gjestekunstner hos Dansearena nord i 2021. Etableringen av gjestekunstnerordningen har det formål å løfte en kunstner i Nord-Norge og tilby en form for støtte og support som ellers er vanskelig å få til over tid. Ordningen skal også utfordre de kunstneriske visjonene for dermed å bidra til utvikling av et kunstnerskap. Vår intensjon er å skape forandring og utfordringer som kan jobbe videre, også langt utover gjestekunstneråret. 

Les mer her

 

 

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Vimeo Ikon

THOMAS OF NORWAY / DANCER. CHOREOGRAPHER

© 2010 - 2021 - THOMAS OF NORWAY