RADVENT

TROMSØ (NO)

YOU MIGHT LIKE ME BETTER

IF WE SLEEP TOGEHTER

 

 

 

 

EN What structures lies hidden beneath the surface when we approach each other with the desire for attention and sex? Thomas of Norway explores men's boundaries around body and sexuality, with a focus on the LGBT-community. Concepts such as "dickpics" and "to test drive the car" are expressions that will be explored in the search for the answers to what boundaries are, and where boundaries ends. You Might Like Me Better If We Sleep Together was first shown 24.09.2019 and will now be performed as a part of RadVent 2019 in Tromsø, Norway. 

NO Hvilke maktstrukturer ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønske om oppmerksomhet og sex? Med utgangspunkt i LHBTI-miljøet utforsker Thomas of Norway menns grensesetting rundt kropp og seksualitet. Begreper som "dickpics" og "prøvekjøring av bilen" er uttrykk som utforskes i søken etter svaret på hva grenser er og hvor grensene går. You Might Like Me Better If We Sleep Together ble første gang vist 24.09.2019 og kommer nå til RadVent 2019 i Tromsø. 

TEAM

Choreography / Koreografi : Thomas of Norway

Dancer / Danser : Thomas Voll 

Composer / Komponist : Tine Surel Lange

Dramaturg / Dramaturg : Mette Myhr 

Photo / Foto: Thomas of Norway

  

11/12/2019

TROMSØ (NO)

Time: 20:00

FREE

 

FACEBOOK-EVENT

"Den emosjonelle karusellen Voll tok oss med på var vond. Helt grusom faktisk. Men så utrolig viktig.

Den tar opp en særdeles interessant tematikk. Publikum var kanskje ikke helt klare for det, men spørsmålet

er kanskje heller om man noensinne er klar for å få dette opp i trynet"

 

- Våganavisa 25.09.19
 

"The emotional carousel Thomas took us on was painful. Absolutely horrible. But so incredibly important.

It brings up a particularly interesting theme. The audience was maybe not quite ready for it, but the question is

perhaps whether you are ever ready to get this up in your face"

- Våganavisa 25.09.2019

IN COOPERATION WITH:
PRODUCED WITH GENEROUS SUPPORT FROM:

THOMAS

OF

NORWAY

THOMAS OF NORWAY VOLL - COPYRIGHTS © 2010 - 2020