top of page
2.png

HE,

SIREN?

#OUTSIDERNESS

“He, Siren?” er arbeidstittelen på Thomas of Norways nye prosjekt, som springer ut ifra min nordnorske identitet og mitt personlige alter ego; havmannen HeCreature. Med HeCreature som et dels privat og dels personlig utgangspunkt, ønsker jeg å utforske det å oppleve at en ikke passe inn. Om ambivalens og tilhørighet, i brytningspunktet mellom hav og land, i skillet der to verdener møtes.

 

Foto: Øystein Voll

 

«He, Siren?» er en utforsking av havfolkets betydning i mytologi, identitet og utenforskap. Prosjektet starter med en utforskning under Dans i prosess (DIP) i august 2024 som arrangeres av Forum for nordnorske dansekunstnere (FNND). 

 

DIP er en utviklings- og visningsplattform for dansekunstnere som ønsker å utvikle en idé eller et konsept og vise den til et publikum. Målet med arrangementet er å spre den profesjonelle dansekunsten i alle kriker og kroker av Nord-Norge, samle dansere på tvers av generasjoner, kompetansenivå og uttrykk, senke terskelen for å sette i gang med skapende arbeid i landsdelen, og øke interessen og kunnskapen om dans i nord. DIP 2024 arrangeres hos The Arctic Hideaway på Fleinvær, og ender med en visning under arrangementet PROSESS under Bodø Biennale

PRODUKSJONSFAKTA

UTVIKLINGSPERIODE

2024 - 2026

PREMIERE 

2026

LENGDE

IKKE SATT

MENTOR

TBA

UTVIKLET MED STØTTE FRA

FORUM FOR NORDNORSKE DANSEKUNSTNERE

He_Siren_03.png

Foto: Øystein Voll

TEAM & MEDSKAPERE

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

Design uten navn-57.png

THOMAS VOLL

FOTO: THOMAS OF NORWAY

DANSER

DANCER

Design uten navn-6.png

FNND

STØTTESPILLER

SUPPORTED BY

ENGLISH

“He, Siren?” is the working title of Thomas of Norway's new research, which springs from my northern Norwegian identity, and my personal alter ego; the merman HeCreature. With HeCreature as a part private and part personal starting point, I want to explore the experience of not fitting in. About ambivalence and belonging, at the breaking point between sea and land - where two worlds meet.

 

"He, Siren?" is an exploration of the merpeople's importance in mythology, identity and outsiderness. The project starts with an exploration during Dance in Process (DIP) in August 2024, organized by Forum for nordnorske dansekunstnere (FNND). 

 

DIP is a development and showing platform for dance artists who want to develop an idea or concept and show it to an audience. The aim of DIP is to spread professional dance in every nook and cranny of Northern Norway, gather dancers across generations, skills and expression, lower the threshold for starting creative work, and increase interest and knowledge about dance in the north. DIP 2024 is taking place at The Arctic Hideaway in Fleinvær (Nordland), and ends with a work-in-progress showing during PROSESS at Bodø Biennale 2024.

English Siren
bottom of page