DANSEARENA NORD

DAVVI - SENTER FOR SCENEKUNST

GUEST ARTIST 2021

 

 

Photo: Thomas of Norway

 

 

 

 

EN // Thomas of Norway is selected as guest artist at Dansearena nord in 2021. The purpose of the establishment of the guest artist programme is to lift an artist in northern Norway, and offer support that is otherwise difficult to obtain over time. The programme will also challenge the artistic visions of the artist in order to contribute to the development of an artistry. The intention is to create change and challenges that can continue to work, even far beyond the guest artist year.

For Thomas of Norway, the year will include, among others, work with dramaturg Thomas Schaupp and collaboration with Figurteateret in Nordland / Nordland Visual Theater. 

Thomas Schaupp is a dance dramaturge and curator. He has worked with choreographers across Europe and beyond, currently including artists such as Anne Mareike Hess, Lina Gómez, Camille Mutel and Natascha Moschini & Marie Popall as well as Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi. Thomas is an associate dramaturg for the guest artist program at Dansearena Nord in Hammerfest as well as for the residency program 'Dramaturgie et danse (EU Version)' at Théâtre Sévelin 36 in Lausanne. In collaboration with Bora Bora Dans & Visuelt Teater Aarhus, he is currently co-curating an ongoing series of analog and digital seminars and podcasts on 'Contextualizing Dance'. Together with Arnbjörg María Danielsen, Thomas is curating the Pop Up Goethe Iceland in 2021-2022. Since 2020, Thomas is appointed as a jury member of the Berlin Senate Department for Culture and Europe for cross-genre funding of existing works. Thomas lives in Berlin and Reykjavík.

Nordland Visual Theater is an international production center for theater. The theater was established in 1991 and has a staff of 6 permanent employees, but not a permanent ensemble. Every year, 5-6 performances co-produce with professional performing artists / groups from home and abroad. The theater is administered by Nordland County Municipality and is located in Lofoten, in the fishing village of Stamsund, which has about 1000 inhabitants. Nordland Visual Theater handles all the theater's technical and administrative facilities from their own building. With most things that behave towards production and everything to meet daily practical needs under one roof, the theater offers the ideal conditions for peace of mind and a concentrated and productive project period. Many experience that Stamsund and Lofoten have their own peace and quiet, that is difficult to find in the big cities where theater and theater people usually work, and which promotes and stimulates the desire to work and creativity.

 

 

 

 

 

 

NO // Thomas of Norway er gjestekunstner hos Dansearena nord i 2021. Etableringen av gjestekunstnerordningen har det formål å løfte en kunstner i Nord-Norge og tilby en form for støtte og support som ellers er vanskelig å få til over tid. Ordningen skal også utfordre de kunstneriske visjonene for dermed å bidra til utvikling av et kunstnerskap. Vår intensjon er å skape forandring og utfordringer som kan jobbe videre, også langt utover gjestekunstneråret. For Thomas of Norway vil året blant annet innebære samarbeid med dramaturgen Thomas Schaupp, og samarbeid med Figurteateret i Nordland

Thomas er dramaturg og kurator. Han har jobbet med koreografer I Europe og resten av verden, og jobber for tiden med blant annet Anne Mareike Hess, Lina Gómez, Camille Mutel og Natascha Moschini & Marie Popall og Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi. Thomas samarbeider med Dansearena nord og gjestekunstnerordningen deres, i tillegg til residensprogrammet 'Dramaturgie et danse (EU Version)' ved Théâtre Sévelin 36 i Lausanne. For tiden er han co-kurator ved Bora Bora Dans & Visuelt Teater Aarhus, for den analoge og digitale serien Contextualizing Dance, bestående av seminarer og podcasts. Han er også kurator for Pop Up Goethe Iceland 2021-2022 sammen med Arnbjörg María Danielsen, og har siden 2020 vært medlem av juryen for Berlin Senate Department for Culture and Europe for cross-genre funding. Thomas bor i Berlin og Reykjavík.

Figurteatret i Nordland er et internasjonalt produksjonssenter for figurteater. Teatret ble etablert i 1991 og har en stab på 6 fast ansatte, men ikke et fast ensemble. Hvert år produseres 5-6 forestillinger i co-produksjon med profesjonelle scenekunstnere/grupper fra inn- og utland. Figurteatret administreres av Nordland Fylkeskommune og holder til i Lofoten, i fiskeværet Stamsund, som har omtrent 1000 innbyggere. Figurteatret holder til i et eget hus som rommer alle teaterets tekniske og administrative fasiliteter. Med det meste som behøves til produksjon og alt for å dekke daglige praktiske behov under samme tak, tilbyr teateret ideelle forhold for arbeidsro og en konsentrert og produktiv prosjektperiode. Mange opplever at Stamsund og Lofoten innehar en egen ro og stillhet som det er vanskelig å finne i de storbyene der teatre og teaterfolk vanligvis arbeider, og som fremmer og stimulerer arbeidslyst og kreativitet.

dansearneanord_logo_diagonal_positiv.png