DANSEARENA NORD 

GUEST ARTIST 2021 

 

ENGLISH Thomas of Norway is selected as guest artist 2021 at Dansearena nord. The purpose of the establishment of the guest artist programme is to lift an artist in northern Norway, and offer support that is otherwise difficult to obtain over time. The programme will also challenge the artistic visions of the artist in order to contribute to the development of an artistry. The intention is to create change and challenges that can continue to work, even far beyond the guest artist year.

Read more here

 

NORSK Thomas of Norway er gjestekunstner hos Dansearena nord i 2021. Etableringen av gjestekunstnerordningen har det formål å løfte en kunstner i Nord-Norge og tilby en form for støtte og support som ellers er vanskelig å få til over tid. Ordningen skal også utfordre de kunstneriske visjonene for dermed å bidra til utvikling av et kunstnerskap. Vår intensjon er å skape forandring og utfordringer som kan jobbe videre, også langt utover gjestekunstneråret. 

Les mer her

 

 

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Vimeo Ikon

THOMAS OF NORWAY / DANCER. CHOREOGRAPHER

© 2010 - 2021 - THOMAS OF NORWAY