GROUPIE

Thomas of Norway har måttet innstille og utsette forestillinger og kurs på ubestemt tid på grunn av COVID-19. Forestillinger og konserter landet rundt er avlyste på ubestemt tid fordi mydighetene har tatt drastiske (men forståelige) grep i kampen mot smitte, og sammen gjør vi en enorm dugnad for at færrest mulig skal bli syke. Heldigvis kommer det sol etter regn!

 

Scenekunst er noe som leveres i øyeblikket av utøveren, og det er ikke bare bare å tilby direktesendte danseforestillinger streamet på nett fordi forestillingene er for komplekse, og på grunn av mangel på plass og nødvendig utstyr. Thomas of Norway Groupie er et nytt konsept i forsøket på å klare å holde bedriften Thomas of Norway gående gjennom denne krisen. Dette er en kronerulling for deg som har mulighet til å støtte Thomas of Norway med et valgfritt beløp, som vil gå til å dekke faste utgifter og bidra til at tapte inntekter blir redusert.

Som groupie får du:

 • Èn gratis billett til en valgfri Thomas of Norway forestilling i fremtiden

 • 50% rabatt på en ekstra billett utover dette til ditt følge 

 • Tilbud om å komme på en prøve for kommende forestillinger - noe som vanligvis ikke er åpent for publikum

Som groupie bidrar du til å holde Thomas of Norway gående gjennom denne krisen, og å bidra til stabilitet for mitt kunstnerskap ved at faste utgifter kan betales. Absolutt alle bidrag, store som små, mottas med stor takknemlighet!

 

Litt praktisk informasjon for groupies

 • Gavekortet på billett og 50% rabatt gjelder for deg som giver

 • Gavekort kan brukes på forestillinger hvor Thomas of Norway er arrangør

 • Gavekortet har ingen utløpsdato og det samme gjelder rabatten på tilleggsbillett 

 • For å bruke gavekortet må du sende en e-post til mail@thomasofnorway.com, det samme gjelder for rabatten. 

 • Du kan lese om kommende forestillinger på www.thomasofnorway.com i menyen (2020), på Facebook og på Instagram. Per dags dato er ingen forestillinger lagt ut på grunn av situasjonen vi er i. Dette vil oppdateres fortløpende! 

 • Du vil få informasjon om lukkede prøver tilsendt, og for at jeg skal vite hvor jeg sender denne er det praktisk om du oppgir din e-post. 

 • Vanligvis har Thomas of Norway prøver på forestillinger i Lofoten eller Oslo. Dette varierer litt ut i fra praktiske forhold rundt produksjonen. Neste prøve er planlagt i Oslo 29.mai for forestillingen You Might Like Me Better If We Sleep Together på kvelden (med forbehold om endringer grunnet situasjonen rundt Covid-19). Du vil få mer informasjon når det nærmer seg. 

Innsamlingen er avsluttet, og en stor takk rettes til alle dere som har bidratt! 

ENGLISH

 

Thomas of Norway has been forced to suspend and/or postpone performances and workshops due to the COVID-19 virus. Lots of performances and concerts around the country have been canceled because the authorities have taken drastic (but understandable) steps in the attempt to fight the spread of the virus. Fortunately, sun comes after rain!

Performing arts is something that is delivered in the moment and at it´s best when experienced live, and it is not that easy offering live performances streamed online because the performances are too complex and due to lack of space and necessary equipment. Thomas of Norway Groupie is a new concept, to reach out for support for those who can and wish to support Thomas of Norway with an optional amount. This will go to covering regular costs and helping to reduce the lost income.

As a groupie you get:

 • A free ticket to an optional Thomas of Norway performance 

 • 50% discount for an extra ticket, to bring a friend, a loved one etc.

 • Offers to attend rehearsals for upcoming performances (which is not usually open to the public)

 

As a groupie, you help keep Thomas of Norway going through this crisis, and contribute to the stability of my artistry by helping regular expenses to be paid. Absolutely all contributions, big and small, are received with great gratitude!

 

If you want to, and have the opportunity to, you can support me via www.spleis.no/thomasofnorway 

 Some practical information for groupies:

 

 • The ticket applies to you as the giver

 • The offers can be used for performances where Thomas of Norway is the host

 • The ticket and discount has no expiration date

 • To reserve your ticket and use the discount, you must send an email to mail@thomasofnorway.com 

 • You can read about upcoming performances at this website in the menu (see "2020"), on Facebook and Instagram.

 • To date, no performances have been postet due to the situation we are in. This will be updated as soon as possible!

 • You will receive an invitation to open rehearsals via e-mail, so please make sure to provide me with your e-mail address 

 • Usually, Thomas of Norway keeps rehearsals in Lofoten and Oslo, Norway. This varies slightly based on practical conditions surrounding the production. The next rehearsal is scheduled in Oslo on May 29 for the performance You Might Like Me Better If We Sleep Together in the evening (subject to change due to the situation around Covid-19). You will get updates on this.

 

 • Hvit Facebook Ikon
 • Hvit Instagram Ikon
 • Hvit Twitter Ikon
 • Hvit Vimeo Ikon
 • Hvit Tumblr Ikon

DANCER. CHOREOGRAPHER.

COPYRIGHTS 2010 - 2020 - THOMAS OF NORWAY