FESTSPILLENE I NORD-NORGE / ARTIC ARTS FESTIVAL

YOU MIGHT LIKE ME BETTER IF WE SLEEP TOGETHER

 26JUN2021 

18:00 HARSTAD KULTURHUS, LILLESAL

HARSTAD (NO)

#JOINTHEPARTY

 

 

 

EN // Which power structures are hidden beneath the surface when we approach each other with the desire for attention and sex? You Might Like Me Better If We Sleep Together explores what power structures that are hidden beneath the surface as we approach each other with the desire for attention and sex, and it is a comment on men's boundaries around body and sexuality. Concepts such as "dick pics" and «to test driving the car" are terms that are explored in the search for the answer to what boundaries are, and where the boundaries goes...

NO // Hvilke maktstrukturer ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønsket om oppmerksomhet og sex? You Might Like Me Better If We Sleep Together utforsker maktstrukturer som ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønske om oppmerksomhet og sex, og den er en kommentar til menns grensesetting rundt kropp og seksualitet. Begreper som "dickpics" og "prøvekjøring av bilen" er uttrykk som utforskes i søken etter svaret på hva grenser er, og hvor grensene går...

"Den emosjonelle karusellen Voll tok oss med på var vond. Helt grusom faktisk. Men så utrolig viktig. Den tar opp en særdeles interessant tematikk. Publikum var kanskje ikke helt klare for det, men spørsmålet er kanskje heller om man noen sinne er klar for å få dette opp i trynet"  - Våganavisa

Choreographer / koreograf

THOMAS OF NORWAY

Dancer / dancer

THOMAS VOLL

Composer / komponist

TINE SUREL LANGE

Dramaturg / dramaturg

METTE MYHR

Light design / lysdesign

LUCJAN GOLAS

Video / video

EIVIND H. NATVIG

With producer support from

dansearneanord_logo_diagonal_positiv.png