WHEN BOYS CRY

DANSEFESTIVAL BARENTS

 

 

When Boys Cry er en danseforestilling om når gutter er ofre for voldtekt, og er basert på min egen historie. Forestillingen var opprinnelig ikke tenkt å vises for den åpne scene, men var min måte å kommunisere til min familie hva som skjedde den dagen som skulle forandre livet brått. Men kunsten går egne veier og siden 2016 har den vært vist blant annet i samarbeid med kirken, Lofoten kulturhus, Verdensdagen for psykisk helse, Den kulturelle skolesekken og Plattform Nord - festival for ung nordisk samtidskunst. I 2019 ble forestillingen vist som home edition for første gang. Home edition er et konsept hvor scenelys og teaterhus byttes ut med private hjem. When Boys Cry omtales av kritikere som brutalt ærlig og tar publikum med tilbake i tid til sekunder, dager og år etterpå. En sterk historie om en ung gutts kamp mot gjerningspersonens brutale jerngrep, formidlet igjennom en voksen manns kropp. 

DanseFestival Barents er verdens nordligste dansefestival, i verdens nordligste by: Hammerfest. Festivalen ble initiert av Solveig Leinan-Hermo/Stellaris DansTeater i Hammerfest og ble gjennomført for første gang i 2003. Festivalen presenterer scenekunst av høy nasjonal og internasjonal kvalitet på 70 grader nord. Deres fokus er å presentere kunst og kultur fra hele Barents regionen. 

COVID-19: Les om våre tiltak her

For komplett program for festivalen, se www.dansefestivalbarents.no

EN

When Boys Cry is a dance performance about when boys are victims of rape, and is based on my own story. The performance was not originally intended to be shown to the open stage, but was my way of communicating to my family what happened on the day that changed my life. But arts goes its own ways, and since 2016 When Boys Cry has been shown in collaboration with the church, Lofoten Kulturhus, World Mental Health Day, den Kulturelle skolesekken, Platform Nord - festival for young Nordic contemporary art. In 2019, the performance was shown as a home edition for the first time. Home edition is a concept where stage lighting and theater houses are replaced with private homes. When Boys Cry is described by critics as brutally honest and takes the audience back in time to seconds, days and years afterwards. A strong story about a young boy's fight against the perpetrator's brutal iron grip, conveyed through an adult man's body.

DanseFestival Barents is the world's northernmost dance festival, in the world's northernmost city: Hammerfest. The festival was initiated by Solveig Leinan-Hermo / Stellaris DansTeater in Hammerfest, and was held for the first time in 2003. The festival presents performing arts of high national and international quality at 70 degrees north. Their focus is to present art and culture from the entire Barents region. 

COVID-19: Read more about our measures here

For complete festival programme, see www.dansefestivalbarents.no

Med støtte fra / with support from 

#FORNORDNORGE

06NOV

WHEN BOYS CRY

12:30

ARKTISK KULTURSENTER

HAMMERFEST (NO)

06NOV

WHEN BOYS CRY

18:00

ARKTISK KULTURSENTER

HAMMERFEST (NO)

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Twitter Ikon
  • Hvit Vimeo Ikon
  • Hvit Tumblr Ikon

DANCER. CHOREOGRAPHER.

COPYRIGHTS 2010 - 2020 - THOMAS OF NORWAY