PRODUCER SUPPORT

DANSEARENA NORD

Thomas of Norway er tildelt produsentstøtte fra Dansearena nord for forestillingene You Might Like Me Better If We Sleep Together og When Boys Cry. Støtten innebærer bistand og rådgivning med tanke på prosjektenes videre utvikling og nedslagsfelt. Dansearena nord er et kompetansesenter for profesjonell dans i Nord-Norge. Deres arbeidsområde er hovedsakelig Nordland, Troms og Finnmark, men samarbeider både nasjonalt og internasjonalt gjennom partnerskap og co-produksjoner med andre tilsvarende organisasjoner og frie grupper innen dans / www.dansearenanord.no

 

EN

 

Thomas of Norway has been selected for producer support from Dansearena nord for assistance and advice regarding the performances You Might Like Me Better If We Sleep Together and When Boys Cry. The support involves assistance for the project's further development and performance volume.Dansearena nord is a center for professional dance in Northern Norway. Their area of ​​work is mainly Nordland, Troms and Finnmark, but cooperate both nationally and internationally through partnerships and co-productions with other similar organizations and free groups within the field of dance / www.dansearenanord.no 

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Twitter Ikon
  • Hvit Vimeo Ikon
  • Hvit Tumblr Ikon

DANCER. CHOREOGRAPHER.

COPYRIGHTS 2010 - 2020 - THOMAS OF NORWAY