CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL

CREATIVE LAB

 

EN // CODA Oslo International Dance Festival wants to support the development of choreographic practices in Norway by giving young choreographers time and guidance to develop their processes. Dansearena nord is one of the partners in this project. Five of the seven choreographers are nominated and supported by CODA's partners, who each nominate their own young choreographer and pay for their workshop participation. Thomas of Norway is among seven young choreographers selected by Dansearena nord to participate in the project.The main theme of the Creative Lab is choreographic exploration. The first part was carried out at Bærum kulturhus 13-16. October 2020. The second part ends with a workshop and a work demonstration during CODAdancefest 2021. Mentor for 2020-2021 is Fin Walker.

 

Artists 2020-21 are: Carl Andre Johansson, Judith Arupa, Live Skullerud, Marie Rechsteiner, Roskva Yasmin Andersen, Roskva Yasmin Andersen and Martijn Joling. Creative Lab is a collaboration with CODA Oslo International Dance Festival, Bærum kulturhus, Bergen Dansesenter, RAS, Dansearena nord, DansIT and Dansekunst i Østfold. 

NO // CODA Oslo Internasjonal Dance Festival ønsker å støtte utviklingen av koreografiske praksiser i Norge gjennom å gi unge koreografer tid og veiledning til å utvikle sine prosesser. Dansearena nord er en av partnerne i dette prosjektet. Fem av syv koreografer er nominert og støttet av CODA sine samarbeidspartnere som nominerer hver sin unge koreograf og betale deres workshopdeltagelse. Thomas of Norway er blant syv unge koreografer som er valgt ut av Dansearena nord til å delta i prosjektet. Hovedtema for Kreativ Lab er koreografisk utforskning. Første del ble gjennomført på Bærum kulturhus 13-16. oktober 2020. Andre del avsluttes med workshop og en arbeidsvisning under CODAdancefest 2021. Mentor for 2020-2021 er Fin Walker.

 

Kunstnere 2020-21 er: Carl Andre Johansson, Judith Arupa, Live Skullerud, Marie Rechsteiner, Roskva Yasmin Andersen, Roskva Yasmin Andersen og Martijn Joling. Kreativ Lab arrangeres i samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival, Bærum kulturhus, Bergen Dansesenter, RAS, Dansearena nord, DansIT og Dansekunst i Østfold. 

#CODADANCEFEST #CODAWARMUPFEST2

Logo(for+small&big+sizes)+Pink+RGB.png
dansearneanord_logo_diagonal_positiv.png