AORTA

BY

Logo_ToN_transparent_2021_edited.png
 

ABOUT

NORSK

 

Aorta Dansekompani ble etablert i januar 2016 av Thomas of Norway. Det første halve året holdt kompaniet til i Henningsvær men flyttet til Svolvær høsten samme år, hvor vi siden har holdt til i lokalene til vår samarbeidspartner Lofoten Kulturhus. Kompaniet består av unge dansere i aldersgruppen 8-18 år og er en viktig del av Thomas of Norway kunstneriske praksis. Hos Aorta møter eleven kunstneren. Eleven får et dypdykk i dansen som kunstart og vi fokuserer like mye på den tekniske forståelsen av dansen som den kunstneriske og kreative utfoldelsen. Gruppene er på maks 10 elever per gruppe, og på denne måten vil eleven få tettere oppfølging. Frem til sommeren 2019 var kompaniet et fast, ukentlig møtested. For skoleåret 2019-2020 har vi testet en mer prosjektbasert modell. Denne vil videreføres for skoleåret 2020-2021. For skoleåret 2020-2021 og 2021-2022 har kompaniets aktiviteter vært på pause grunnet Covid-19. Klikk her for å se foto fra tidligere Arenaer! Aorta har tidligere samarbeidet med bla. Hanne Kolstø Duo, Skulpturlandskap Nordland/Nordland fylkeskommune, Thea Kulseng/ÅrsteinØya Festivalen, Thomas of Norway m.fl. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for siste nytt! 

Aorta Dansekompani har siden Covid-19 brøt ut tatt en pause fra våre aktiviteter. Det jobbes for å få kompaniet opp å gå igjen fra våren 2023. 

ENGLISH

 

Aorta Dance Company was established in January 2016 by Thomas of Norway. For the first six months the company was based in Henningsvær (Lofoten) but moved to Svolvær later the same year, where we have trained at the premises of our partner Lofoten Kulturhus. The company consists of young dancers in the age group 8-18 years, and an important part of Thomas of Norway artistic practice. The idea is that the young dancers meets the professional artist. The dancers gets a deep dive into dance as an art form and we focus just as much on the technical understanding of dance as the artistic and creative expression of each individual. There is a maximum of 10 dancers in each dance class, and in this way the dancers will receive closer follow-ups and guidance. The company had dance classes weekly until summer 2019. For 2019-2020 we have worked project based, and will continue to do so for 2020-2021. For the season 2020-2021 and 2021/2022, the company's activities have been on hold due to Covid-19. Aorta has collaborated with many artists and others, including Hanne Kolstø Duo, Skulpturlandskap Nordland, Nordland county municipality, Thea Kulseng / ÅrsteinØya Festival, Thomas of Norway and others. Feel free to follow Aorta Dance Company on Facebook and Instagram for the latest news!

All activities with the company has been put on hold since the Covid-19 pandemic hit. We are working hard to get the company up-and-running again from spring 2023.