ARTIST IN RESIDENCE

DANSEARENA NORD

 

 

 

 

EN 3 week artist-in-residence at Dansearena nord (Hammerfest, Norway) to create and develop my next work: You Might Like Me Better If We Sleep Together. What structures lies hidden beneath the surface when we approach each other with the desire for attention and sex? Thomas of Norway explores men's boundaries around body and sexuality,with a focus on the LGBT-community. Concepts such as dickpics and to test drive the car are expressions that will be explored in the search for the answers to what boundaries are, and where boundaries ends. 

 

You might like me if we sleep together will premiere 24.09.2019 and you can follow the progress here

Artist-In-Residence 

Dansearena nord 11/02 - 28/02/2019

www.dansearenanord.no 

Choreographer : Thomas Voll (NO)

Dancer : Thomas Voll (NO)

Composer : Tine Surel Lange (DK/NO)  

Dramaturg : Mette Myhr (NO)

NO 3 ukers residens-opphold hos Dansearena nord (Hammerfest) for å starte arbeidet på gulvet med forestillingen You Might like Me Better If We Sleep Together .Hvilke maktstrukturer ligger skjult under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønske om oppmerksomhet og sex?  Med utgangspunkt i LHBTI-miljøet og menns grensesetting rundt kropp, utforsker jeg hva grenser er, og hvor grensene går, og går under huden på konsepter som dickpics og oppfordringer om å prøvekjøre bilen før man kjøper den. 

 

You Might Like Me Better If We Sleep Together vil ha premiere 24.september 2019. Du kan følge progresjonen her

Artist-In-Residence 

Dansearena nord 11/02 - 28/02/2019

www.dansearenanord.no 

Koreografi : Thomas Voll (NO)

Danser : Thomas Voll (NO)

Komponist : Tine Surel Lange (DK/NO)  

Dramaturg : Mette Myhr (NO)

WWW.DANSEARENANORD.NO

THOMAS

OF

NORWAY

THOMAS OF NORWAY VOLL - COPYRIGHTS © 2010 - 2020